Bergen Brainstorm

Bergen Brainstorm

Har du allerede meldt deg på, men ikke mottatt epost om praktisk info?
SEND EPOST TIL BBRAINSTORM@STARTUIB.NO SNAREST


Bergen Brainstorm er et arrangement i regi av studentorganisasjonen Start Bergen som ønsker å gjøre flest mulig studenter oppmerksomme på hva innovasjon og entreprenørskap innebærer, samt å formidle hvor lav terskelen for å realisere en ny idé faktisk er.


Det er en case-konkurranse som går over to dager (21. og 22. september), hvor studentene blir presentert forskjellige problemstillinger som de i tverrfaglige grupper skal finne innovative og kreative løsninger på. Studentenes løsninger på problemstillingene vil bli vurdert av en jury, og et vinnerlag vil bli utpekt på en avsluttende middag og få en premie.

Dette arrangementet er fullt.

Kalender 2018