Designfrokost: Havet (OPPlev Marineholmen)

Designfrokost: Havet (OPPlev Marineholmen)

HAVET ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS – globalt, men også for å bygge velferdsstaten Norge. Men når vi ser q-tips og isopor på strendene, ihjelsultet sjøfugl og algeoppblomstring i fjordene, blir det tydelig at vi ikke har vært gode nok til å ta vare på det. For å lykkes med å snu denne trenden må vi smarbeide på tvers av næringsliv og offentlig sektor. Vi må tørre å tenke nytt, eksperimentere med nye løsninger og forretningsmodeller, og sette havet og klodens helse i førersetet.Denne morgenen blir vi kjent med en rekke caser fra havrommet hvor designdrevet innovasjonsmetodikk har vært avgjørende for bærekraftig utvikling og kommersiell suksess.Arrangementet er i samarbeid med Human Innovation, Maritime Bergen, Etablerersenteret & Innovasjonsuken OPP


Kalender 2018