Bergen E-Clash

Bergen E-Clash

Vi inviterer deg til byen mellom de syv fjell. Playwell, Bergen.Works og GG Bergen arrangerer en Rocket League og Smash for Wii U turnering, som en del av Innovasjonsuken OPP.

Vil du ikke spille i turneringene? Vi rigger opp Switch-er, VR og forskjellige spillstasjoner dere kan spille utover kvelden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We invite you to the city between the seven mountains. Together, Playwell, Bergen.Works and GG Bergen are hosting a Rocket League and a Smash for Wii U tournament, as part of this years Innovation Week.

Do not you want to play in the tournaments? We will set up Switches, VR and various games you can play throughout the evening!


Kalender 2018