Digitalisering av fysiske produkter

Digitalisering av fysiske produkter

Digitalisering av produkter og prosesser

Fra idefase til operasjonell drift!

De fleste teknologibedrifter opplever økende kompleksitet og krav, strammere tidsplaner, begrensede ressurser og økende konkurranse. Samtidig ønsker vi alle å speede opp prosesser for å få produkter ut på markedet raskere. For å gjøre dette må vi bli smartere i R&D og driften av våre produkter.Her kommer digitalisering på banen!

Med digitalisering kan produkter utvikles og testes raskere enn noen gang før, mens man unngår unødvendige design, tester og iterasjoner. Produksjonsfeil kan tidlig unngås, og produktene kan overvåkes og predikeres over hele sin levetid. Dette kan gjøre det mulig for produktbedrifter å bli mer «lean» i alle prosesser, mens de beveger seg mot produkter-som-tjenester. Teknologien er moden og klar. Alt vi trenger er å få på plass riktig kunnskap, verktøy og initiativer.På vårt kommende innslag på Innovasjonsuken Opp i Bergen, 20. september, deler vi hvordan dette er mulig.


Påmelding
Kalender 2018