Fra ide til marked

Fra ide til marked

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

I begynnelsen av kurset vil vi ha en kort presentasjonsrunde der alle forteller litt om hvem de er, og hvorfor de er her. Dette er selvsagt frivillig, men vi oppfordrer alle til å dele ideen sin med mindre du jobber med noe som du tror kan patenteres. Det er ofte en større risiko å ikke fortelle folk om hva du driver med, enn å tie stille og risikere at ingen vet om dere.

Hvordan kan du jobbe smart med forretningsideen din slik at du er sikrere på at markedet vil ha det du tenker å tilby? Dette vil være temaet i første del av kurset.

Hvordan søker du om finansiering fra Innovasjon Norge for å teste ut og videreutvikle ideen din? Vi går gjennom krav, regler og gode råd. Du får også høre om andre tilbud fra Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnere.


Kalender 2018