Give a Job

Give a Job

Bli med på Give a Job - ÅRETS INKLUDERINGSARENA, 17. september i Storsalen på UiB. Initiativtaker, Aiman Shaqura, og Arne Hjeltnes og Kari Birkeland er konferansier for kvelden, og inviterer 600 mennesker til treretters internasjonal middag, musikk, suksesshistorier, jobbmatching og mentorkoblinger.

Give a Job er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for arbeidsgivere, slik at flere får muligheten til å komme i arbeid. Initiativtaker Aiman Shaqura kom selv til Norge som flyktning og startet Give a Job i desember 2015. Med seg på laget har han Arne Hjeltnes som fast konferansier og ambassadør. Konseptet Give a Job hjelper nyankomne flyktninger ut i arbeid der fokuset er å se på mennesker som ressurser. Bedriftene får en unik mulighet til å knytte kontakt med innvandrere som vil komme i jobb, og som har vilje og kompetanse til å bidra! Formålet med Give a Job er å bidra til flyktningenes/innvandrernes integrering i det norske samfunnet.

De inviterte er:
Flyktninger og innvandrere
Næringslivet
Offentlig og privat sektor
Frivillig sektor med idrettslag og frivillige organisasjoner
Lokalbefolkningen


Kalender 2018