Investorer - engler eller togrøvere?

Investorer - engler eller togrøvere?

Dette er et foredrag som passer for både investorer og entreprenører/gründere. Hva tenker en investor når han blir forelagt et prosjekt? Hva bør han tenke? Finnes det "snille" eller "slemme" investorer? Hva er fallgruvene for både investor og entreprenør/gründer når en avtale skal inngås? Prising av av gründerselskaper? Betydningen av å ha "orden i sysakene"?Disse spørsmålene en del av temaet som vil bli behandlet i foredraget, som vil holdes av advokat Ivar Hillestad og advokat Kjell Steffner.Om foredragsholderne:Ivar Hilestad har over 20 års erfaring fra advokatyrket. Han har en bred forretningsjuridisk bakgrunn, i hovedsak bestående av rådgivning mot eiendoms- og finansbransjen. Særlig kompetanse innenfor fagområdene transaksjoner, selskapsrett, M&A og Corporate. Lang erfaring i ulike kontraktsforhandlinger tilknyttet oppkjøp, emisjoner/konvertible lån/finansiering og også innenfor andre typer forretningsjuridiske spørsmål. I tillegg har Ivar lang erfaring med styrearbeid og ulike typer bistand til styrer/adm./eiere.Kjell Steffner har jobbet som advokat i ca 20 år. Han har lang erfaring og kompetanse med kontraktsrett, primært innenfor feltet informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Han har god forståelse av ny teknologi, prosjekteringsmetode, strategi og juridisk risikohåndtering. En av de framste i sitt felt på GDPR.Hill & Co advokater:Morgendagens advokatfirma, som utfører advokattjenester på en ny og effektiv måte. Framtidsrettet, sosialt bevisst og nytenkende.


Påmelding
Kalender 2018