Kapitaldag i Førde

Kapitaldag i Førde

Møt oss i Førde for ein spennande dag med fokus på innovasjon, kapital og vekst i næringslivet.

Bedrifter treng kapital for å vekse. Det er blitt hevda at det er for lite tilgong på risikokapital til gode prosjekt i vårt fylke. Vi inviterer difor til ein innhaldsrik kapitaldag i Førde, 19. september. Her møter du både spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Detaljert program finn du i påmeldingslenka. Det vil i etterkant av arrangementet bli høve til individuelle møter med investorane. Dette avtalar ein undervegs i arrangementet.

Har di bedrift behov for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette gjer du i påmeldingslenka.


Kalender 2018