Lokalsamfunnskonferansen LivOGLyst

Lokalsamfunnskonferansen LivOGLyst

Lokalsamfunnskonferansen LivOGLyst er ein arena for alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling og entreprenørskap. Tema for årets konferanse er "Å skape saman". I år feirer LivOGLyst-programmet 10 år og dette skal markerast! På programmet kjem mellom anna Mai Camilla Munkejord, forskar ved Uni Research Rokkansenteret og Marianne Solbakken, rådgjevar ved Distriktssenteret. Desse har skrevet mykje om stadsidentitet, tilflytting og sosialt entreprenørskap. Vi ser fram til inspirerende innlegg! Partnarskapen ved Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune ønskjer velkommen til Lokalsamfunnskonferansen LivOGLyst!

Kalender 2018