Makroseminar 2018

Makroseminar 2018

Næringshagen på Voss AS - i samarbeid med Vekselbanken - inviterer til makroseminar

Seminaret vil fokusera på status for global-, nasjonal- og regional økonomi - sett både frå ein makroøkonom og frå næringslivet i regionen si side (utvikling siste år, framtida/nyskaping)


Agenda:

1730 - 1735 Innleiing/opning - Sissel Bjørkhaug - Næringshagen på Voss AS

1735 - 1830 Utsikter for global-, nasjonal- og regional økonomi - sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen - Eikagruppen

1830 - 1900 Pause

1900 - 1915 Bank - banksjeff Stig Gunnar Røthe - Voss Veksel- og Landsmandsbank ASA

Byggebransje - dagleg leiar Truls Langhelle - NOBI Voss AS

1915 - 1930 Reiseliv - dagleg leiar Frode Solbakk - Voss Active AS


Det vert middag etter seminaret ca kl. 2000 i restautrant Elysee.

Seminaret er gratis for alle medlemmar io Næringshagen på Voss AS.
Pris på seminaret for ikkje-medlemmar i Næringshagen på Voss AS er kr 500 og vil verta fakturert i etterkant. 

Påmeldingsfrist er tysdag 18. September 2018 innan kl.1500


Kalender 2018