Patentkurs med Patentstyret

Patentkurs med Patentstyret

Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

Immaterielle verdier finnes i forskjellige former, og vil ofte utgjøre bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Nå du tenker å starte en bedrift er det mye å tenke på og det kan det være en god idé å finne et navn som er unikt i forhold til konkurrentene.Et unikt navn bidrar til å styrke gjenkjennelseseffekten, men vet du hvordan kan du sikre deg enerett til et navn?

Et patent gir enerett til kommersiell bruk av en oppfinnelse, mens en designregistrering gir vern for produktets utseende.
I dagens globale markeder ser vi at viktigheten av å beskytte de
immaterielle verdiene og ha en strategisk plan rundt bruken av disse, bare øker.

Kenneth Bech fra Patentstyret gir deg gjennom dette foredraget et innblikk i hvordan
verktøy som patenter, varemerke- og designregistreringer kan benyttes for å sikre de verdiene dere ønsker å skape. 

Vil du vite mer om Patentstyret, se her: https://www.patentstyret.no/om-oss/om-patentstyret/

Kalender 2018