Lightning talks: Vannbyen Bergen

Lightning talks: Vannbyen Bergen

Vi i Nordic Works inviterer til en kveld med lightning talks under Bergen Design Festival med tema "Vannbyen Bergen". Under eventen lanseres en crowdsourcing-undersøkelse som handler om hvordan vann kan være et sosialt, attraktivt og gøyt element i byen. I tillegg feirer vi lanseringen av Nordic Works i Norge. Bli med på en inspirerende aften der vi dykker ned i mulighetenes rom for Bergen som vannby.

Vi ses på Statsraaden Bar & Reception!

Nordic Works er et arkitektkollektiv som jobber med deltagende urbanisme og strategisk design.

––––

We at Nordic Works invite you to an evening with lightning talks on the theme of "Water City of Bergen" during Bergen Design Festival. During the event we will launch a crowdsourcing survey dealing with how water can be a social, attractive and fun element in the city. In addition, we celebrate the launch of Nordic Works in Norway. Join us for an inspiring evening where we dive into the possibilities of Bergen as a water city. 

See you at Statsraaden Bar & Reception!

Nordic Works is an architecture collective working within the field of patricipatory urbanism and strategic design.

Kalender 2018