Presisjonsmedisin i Bergen

Presisjonsmedisin i Bergen

Persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin er et hett tema i disse dager, og både globalt og her i Bergen gjøres det store medisinske fremskritt. Kom og hør fageksperter fortelle om sin forskning og hvilke fantastiske muligheter det gir oss.

Beskrivelse

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Dette er et viktig og spennende felt som vil endre helsetjenesten. Hensikten er å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, og samtidig unngå behandling som ikke har effekt. "Det finnes allerede noen eksempler på at vi har tatt dette i bruk, for eksempel innen sjeldne diagnoser og kreft. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling og det er en tett kopling mellom klinikk og forskning på dette feltet. Persontilpasset medisin er et viktig område for innovasjon og næringsutvikling."

Avsnittet over er hentet fra Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten, som Helsedirektoratet publiserte i juni 2017. Den ga en god oversikt over definisjoner, inndelinger, status presens og hva som trengs for å følge internasjonale føringer og trender. Men mye arbeid gjenstår før vi kan gjennomføre alle planer om fremtidens helsevesen. På arrangementet kan du høre:

Kimberley Joanne Hatfield, PhD, Bergen Stem Cell Concortium (BSCC)

Cecilie Gjerde, cand. odont., PhD, Bergen Stem Cell Concortium (BSCC)

Inger Marie Løes, cand.med., PhD, KG Jebsen – senter for genom-rettet kreftterapi

Stian Knappskog, PhD, KG Jebsen – senter for genom-rettet kreftterapi

Renate Grüner, PhD, Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV)

Jan Schjøtt, cand.med., prof. II, Regionalt Legemiddelinformasjonssenter (RELIS) VestVelkommen til en spennende kveld om presisjonsmedisin! 

Registrering og lett servering starter kl. 1630.Endelig program kommer i august.


Kalender 2018