Strukturert innovasjonsarbeid i etablerte virksomheter

Strukturert innovasjonsarbeid i etablerte virksomheter

De fleste virksomheter har i dag definert innovasjon som et eksplisitt satsningsområde i sine strategier. Mange kan også vise til sporadiske suksesser fra sitt innovasjonsarbeid. De færreste kan derimot vise til at de evner å skape kontinuerlig og forutsigbar vekst fra innovasjon. Dette underbygges i en nylig gjennomført undersøkelse blant norske ledere hvor det fremkommer at modenheten til norske selskaper er relativt lav når det kommer til innovasjon

Systematisk og effektivt innovasjonsarbeid krever et helhetlig system som sørger for at organisasjonen står samlet bak en innovasjonsstrategi med tilhørende strukturer, prosesser og rammeverk som sikrer at de riktige initiativene prioriteres og gjennomføres fokusert, effektivt og med kontroll på risiko.

I dette foredraget vil du få en innføring i de syv elementene som utgjør et helhetlig innovasjonssystem og foreslå et konkret rammeverk for hvordan din virksomhet kan raskt komme i gang med å bygge deres eget system, og dermed danne fundamentet for forutsigbar og kontinuerlig inntektsvekst fra innovasjon.


Påmelding
Kalender 2018