Entreprenørskapsstudier = entreprenør?

Entreprenørskapsstudier = entreprenør?

Blir man entreprenør av å studere entreprenørskap? Dette er tema for paneldebatt ved Høyskolen Kristiania denne formiddagen.

Vi trenger nye kloke hoder som kan bidra til nyskaping i både privat og offentlig sektor, men hvordan kan man bidra til dette? Kan dagens studenter virkelig tilegne seg egenskapene og kunnskapen som trengs for å bidra til entreprenørskap og intreprenør gjennom å ta en høyere utdanning innenfor fagområdet?

Panelet som skal debattere og komme med sine synspunkter rundt fremtidige vekst og verdiskapning er angelinvestor Olav Rune Øverland fra Oceanview Capital, Mona Helene Åse fra Equinor Innovation, Hanne Wetland fra Netlife og gründer Paal Kaperdal fra Sensar Marine.

Ordstyrer er David Coates, som er fagansvarlig for bachelorgraden i Kreativitet, Innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania Bergen.

Velkommen til oss!

Info om vertskapet:

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med 10 000 studenter, 500 ansatte og over 100 studieprogrammer og bidrar med et unikt utdanningstilbud i Norge.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å tilby tidsriktige, bærekraftige og fremtidsrettede utdannelser, basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk arbeid. Nå er ambisjonen å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet, en forlengelse av høyskolens stadig tettere bånd til næringslivet.»

Påmelding
Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.