FASILITERER INNOVASJONSSAMTALER PÅ VESTLANDET

Vi oppfordrer studenter, næringsliv og organisasjoner til å bidra med arrangementer under Innovasjonsuken OPP. Som arrangør oppretter dere selv arrangement og sørger for gjennomføringen. Vi sprer det gode ord om dere og deres arrangement. 

MERKEVAREPROFIL FOR INNOVASJONSUKEN OPP

LAST NED LOGO 2021

LAST NED MERKEVAREBILDER

PPT

GUIDE FOR ARRANGØR


SMITTEVERN OG REGELVERK
Arrangement i regi av Innovasjonsuken OPP skal følge Helsedirektoratets enhvers tids gjeldende anbefalinger og forskriftsfestede krav om gjennomføring av arrangementer.
Det er den enkelte arrangører under Innovasjonsuken OPP som er ansvarlig for å overholde regelverket og tilrettelegge for smittevernstiltak.

 

ØNSKER DU Å FÅ TILSENDT INFORMASJON OM HVORDAN DU KAN BLI ARRANGØR UNDER OPP?

Maria Hanedalen fra DNB
Maria Hanedalen

DNB

DNB NXT – Et arrangement i regi av DNB 

DNB står for regien av et av Innovasjonsuken OPP sine arrangement, DNB NXT. DNB har vært med som partner av Innovasjonsuken OPP siden oppstart. Dette fordi Innovasjonsuken OPP er en viktig arena for å sette innovasjon og entreprenørskap på agendaen på Vestlandet. Under Innovasjonsuken OPP arrangerer vi DNB NXT og er også involvert i flere andre arrangement.

Styringsgruppen i THE OCEAN
Iniativtakerne

THE OCEAN

Havnæringene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene utgjør THE OCEAN

THE OCEAN lanserer en ny felles arena for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling på tvers av de blå næringene. THE OCEAN digital arrangeres 18.september 2020. THE OCEAN skal være en årlig begivenhet,.

Impact Hub Bergen

Arena for sosial entreprenørskap, teknologi og realisering av ideer

Impact Hub er mer enn et kontorfellesskap - vi er også initiativtaker og fasilitator av en rekke prosesser for samskaping, der vi arbeider tverrsektorielt for å finne nye løsninger på utvalgte samfunnsutfordringer.  Under Innovasjonsuken OPP vil du kunne få en smakebit av noen av deres programmer - blant annet Impact Challenge programmet hvor de arbeider med løsninger innen psykisk helse, og Testbar-programmet for matgründere. For mer informasjon: www.bergen.impacthub.net 

VIS

VIS frem innovasjon og entreprenørskap under OPP

VIS har en rekke arrangementer under Innovasjonsuken OPP. Mandag blir det omvisning og aktiviteter på Marineholmen hvor besøkende kan bli bedre kjent med innovasjonsmiljøet på Marineholmen. VIS arrangeres det samarbeid med flere andre aktører “THE OCEAN” hvor man skal finne løsninger på utfordringer og mulighetsrom knyttet til havet. De arrangerer også i samarbeid med StartupLab, MeetCorporates som er et arrangement for å få gode koblinger mellom oppstartsselskaper og etablert næringsliv. 

Startuplab

Unikt arbeidsmiljø for teknologigründere 

Startuplab og VIS arrangerer MeetCorporates som er et match-making event mellom oppstartsselskaper og etablert næringsliv.