Tilbake til program

tirsdag 20.09 kl. 14:00 - 17:00

Idékonkurranse – Dyphavsmineraler

Vi inviterer BSc/MSc studenter til å delta i vår idékonkurranse for bærekraftig utforskning og utnytting av dyphavsmineraler. Den beste ideen vinner kr. 10 000, presentasjon- og gratis inngang på Deep Sea Minerals konferanser i Bergen 26-27. oktober.

Vi har lansert en Student Innovation Challenge for å utfordre studenter til å komme med gode ideer til løsninger som gir; mer informasjon om miljøet og mineralressursene i dyphavet, samt fremtidens teknologi for miljøvennlig utvinning og prosessering.

I dette møte vil vi presentere hvorfor dyphavsmineraler er blitt et viktig og tidsaktuelt tema og hvilke utfordringer, muligheter og dilemma det gir oss.

På arrangementet vil du bli kjent med andre studenter og jobbe frem ideer og forlag til løsninger som kan leveres til konkurransen.

Program

16:00 Introduksjon til dyphavsmineraler, Jon O. Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
16:15 Industrielle muligheter – Eksempel på pågående prosjekt, Alden Denny, Chief Geoscientist Adepth Minerals (dette foredraget vil bli gitt på engelsk).
16:35 Innovasjonsutfordringen, Jon O. Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
16:45 Introduksjonsrunde, alle deltakere
16:50 Pause
17:00 Gruppearbeid #1
17:45 Pizza og pause
18:15 Gruppearbeid #2
19:00 Slutt

Verden trenger fire ganger så mye mineraler i 2040 som i dag for å bygge ut tilstrekkelig med fornybar energiproduksjon til å nå klimamålene. Resirkulering alene er langt fra tilstrekkelig.

Mineraler i havet har langt høyere konsentrasjon enn på land. Det gir potensial for mindre miljøfotavtrykk, men flere er også bekymret for at man vet for lite om miljøet og konsekvensene for økosystemet i dyphavet.

Praktisk info

Tid

tirsdag 20.09 kl. 14:00 - 17:00

Sted

Type arrangement

Workshop

Pris

Gratis