Tilbake til program

onsdag 21.09 kl. 16:00 - 19:00

Impact Challenge Dypdykk 1: Tidlig innsats og forebygging av skolefrafall

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.
Årets tema er "Påkoblingsprosessen", hvor vi søker løsninger som motvirker ungt utenforskap. Det første dypdykket i arrangementsrekken tar for seg tidlig innsats og forebygging av skolefrafall. Vi har invitert flere ressurspersoner med forskjellige innfallsvinkler og kunnskap om barrierene vi står overfor.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, du kan lese mer om bidragsyterne her: https://www.impactchallenge.no/new-events/2022/9/21/impact-challenge-2022-dypdykk-1

Praktisk info

Tid

onsdag 21.09 kl. 16:00 - 19:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis