GODE OPPSPILLERE BYGGER OPP

For å fremme innovasjonsarbeidet og entreprenørskapsånden som finnes i regionen vår kreves det godt samspill. Det er flere som bidrar til at OPP skal bli så interessant og mangfoldig som mulig. Her presentert med alle som bidrar i styringsgruppen.

Erlend Waaler i StartupLab
Erlend Waaler

StartupLab

Startuplab støtter ambisiøse teknologigründere i starten på deres reise

Vi er selv entreprenører, og ønsker å øke sjansen din for suksess gjennom de mest utfordrende stegene for din bedrift. Erlend har vært en aktiv bidragsyter for etableringen av Innovasjonsuken OPP som leder av styringsgruppen.

Anders Haugland fra VIS
Anders Haugland

VIS

VIS huser mange av byens flittige gründere 

VIS er stolt støttespiller for innovasjonsuken OPP og vi gleder oss til å vise frem hvordan nyskaping bidrar til stor verdiskaping for regionen vår. Vi opplever rekordstor pågang fra forskere og gründere med gode og innovative ideer, og Innovasjonsuken OPP er en gylden anledning til å løfte frem disse og inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi i VIS mener det er svært viktig for regionen at forskningsinstitusjoner, næringsliv, myndigheter, investorer og gründere møtes og samhandler. Innovasjonsuke OPP er en arena som vil bidra til dette. Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen.

Tonje Marie Solsvik fra Hordaland Fylkeskommune
Tonje Marie Solsvik

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune stimulerer til innovasjon i regionen vår

Fylkeskommunen ønsker å sikre etablerere god rettleiing og hjelp i alle faser. Det er viktig at mangfoldet av tiltak for entreprenørskap som blir satt i verk i Bergen også blir gjort tilgjengelig for hele fylket. Vi finansierer prosjekter, tilbyr rettlednings - og kompetansetjenester og støtter opp om nettverk og klynger. Målet er at Hordaland får flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø.

Per Arve Frøyen i Innovasjon Norge
Per Arve Frøyen

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge jobber med å tilrettelegge for oppstartsbedrifter i regionen

Innovasjonsuken OPP er en utrolig god anledning for gründere til å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Det er også en veldig viktig arena for å bygge nettverk. Vi er veldig fornøyd med at det opprettes arrangement utenfor Bergen også, for det er så utrolig mye spennende som skjer ute i distriktene. Innovasjon Norge har tidligere blant annet vært med å arrangere kurs i sosiale medier sammen med Keyteq, samarbeidsarrangement med NCE Media og kurs innen Design Thinking.

Kristine Kopperud Timberlid
Kristine Kopperud Timberlid

Innovasjon Norge

Innovasjon og entreprenørskap på agendaen i Vestland

Innovasjonsveka OPP er viktig for å sette innovasjon og entreprenørskap på agendaen i Vestland. Det skjer mykje spennande i regionen vår som vi både må bli flinkare å dele med kvarandre og vise omverda at faktisk skjer. Innovasjon Norge skal vere ein aktiv part med fleire arrangement denne veka, både i bygd og by.   

Christina Sundli-Härdig i ihärdig
Christina Sundli-Härdig

ihärdig

Gründer som hjelper andre gründere

Christina var i 2012 med på å etablere Bergens første innvovasjonsuke under Global Entrepreneurship Week. Som nå har blitt til Innovasjonsuken OPP, hvor hun er styremedlem.
Hun er  i dag gründer av rådgivningsselskapet, ihärdig som hjelper andre med å lykkes med sine ideer og konsepter. Christina har tilliitsverv i det globale gründerarrangementet – Startup Weekend. er partner i gründernettverket – First Tuesday, arbeider for verdens mest ekstreme startupfestival – Startup Extreme og arbeider på ulike innovasjonsprosjekter for VIS.

Maria Hanedalen fra DNB
Maria Hanedalen

DNB

DNB en langsiktig støttespiller av Innovasjonsuken OPP

DNB ønsker å bidra til økt fokus på innovasjon og entreprenørskap. Gjennom sin egen avdeling i Oppstartslosene har de hjulpet gründere og selskaper med å komme igang, opprette aksjeselskap og finne til rette nødvendig kapital. Med slagordet Bank fra A-Å viser de at det ikke bare er huslån og forsikring banken kan hjelpe med. DNB ønsker å være en viktig støttespiller for både oppstartselskaper, seriegründere, etablerte selskaper og investorer. De skal blant annet arrangere DNB NXT. 

Andreas Grimen

Rådgiver Næringsseksjonen, Bergen Kommune

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, VIS, Connect Vest-Norge, Impact HUB Bergen og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som «hipser» en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under OPP! Andreas Grimen sitter som representant fra Bergen Kommune i OPP sin styringsgruppe og tar imot kandidater til Etablererprisen. 

Stig Rydland

Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er nettverket for Bergens næringsliv

Bergen er en av landets mest innovative byer. Her kryr det av gode ideer og vilje til å skape noe nytt. Innovasjonsuken OPP er et flott utstillingsvindu for alt det kreative som skjer i byen. Når folk møtes oppstår det også nye ideer og samarbeid på tvers, noe som vil skape en haug med nye arbeidsplasser de neste årene. Derfor heier Bergen Næringsråd på OPP! Vi møtes i september! 

Christian Erichsen i Bergen Works
Christian Erichsen

Bergen Works

Bergen Works – en innovasjonshub i hjertet av Bergen

Bergen Works skal være mer enn en kontorplass. Samlokalisering øker sannsynligheten for å lykkes, og på Bergen Works skal vi skape en arena hvor en kan dele erfaringer og utnytte det at man sitter sammen ved å benytte hverandres kompetanse og tjenester. Under Innovasjonsuken vil vi invitere arrangører inn for å gjennomfører arrangementer hos oss.

Ralph von Minden

Impact Hub

Engasjert sosialentreprenør

Ralph har mange jern i ilden, og jobber blant annet med “Bærebjelke” som ønsker at bedrifter, organisasjoner og forbrukere skal ta større sosialt ansvar. Han er også et aktivt medlem hos Impact HUB, og har også fungert som daglig leder her. Han er svært god på språklig formidling, PR og markedskommunikasjon. Ralph sitter i styringsgruppen for OPP, og vi er svært glad for å ha han med på laget! 

Jannicke Allers

Allers Invest AS

Jannicke Allers brenner for å koble gründere med de riktige investorene

Jannicke Allers driver sitt eget selskap og jobber aktivt opp mot selskaper hun også investerer i gjennom eget selskap og gjennom ulike englenettverk. Hun har jobbet i Statoil i flere år med kommunikasjon som hovedfelt. Hun er aktiv i StartupMatcher, Norway Summit, Tripod Capital Collective og BAN. Hun brenner for gode koblinger mellom oppstartselskaper og nødvendig kapital i startfasen. Vi er stolte over å ha med oss Jannicke i styringsgruppen.

Elizabeth i Bergen Designfestival
Elizabeth Bovoli

Bergen Design Festival

Byens designfestival fyller 10 år

Bergen Design Festival har over flere år vært en viktig arena for design, innovasjon og nytenkning! I 2017 fant Innovasjonsuken OPP og Bergen Design Festival ut at vi kunne jobbe litt tettere, og samarbeide rundt noen arrangement iløpet av uken. Det er når mennesker og kompetanse fra ulike bransjer, møtes, snakker sammen og velger å samarbeide at det skjer spennende ting! Vi tror også at samarbeidet vårt gjør at flere blir oppmerksom på alle de gode initiativene som skjer i regionen vår. I 2019 er det 10 år siden festivalen startet.

VÅRE FINANSIELLE OPPSPILLERE
Dette er aktører som både er med å finansierer Innovasjonsuken OPP og deltar i styringsgruppen. 

 

VÅRE GODE OPPMUNTRERE
Dette er aktører som er viktige samarbeidspartnere for OPP og som deltar i styringsgruppen.