GODE OPPSPILLERE BYGGER OPP

For å fremme innovasjonsarbeidet og entreprenørskapsånden som finnes i regionen vår kreves det godt samspill. Det er flere som bidrar til at OPP skal bli så interessant og mangfoldig som mulig. Her presentert med alle som bidrar i styringsgruppen.

Rolf Sørland i Innovasjon Norge Vestland
Rolf Sørland

Styringsgruppeleder
Innovasjon Norge Vestland

Innovasjon Norge jobber med å tilrettelegge for oppstartsbedrifter i regionen

“Den overordnede målsetningen med Innovasjonsuken OPP er å styrke Vestlandsregionen gjennom videreutvikling av vårt økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Vårt økosystem har hatt en meget positiv utvikling de siste årene og denne trenden ønsker vi å forsterke.  Innovasjonsuken OPP er en viktig samarbeidsplattform for innovasjon og entreprenørskap på vestlandet.  Den er bygget opp basert på dugnad og engasjement blant annet fra næringsliv, ulike innovasjonsmiljøer, investorer, studenter og forskningsmiljøer.”

Sørland er faglig leder for gründerteamet ved Innovasjon Norge Vestland og prosjektleder for å styrke satsing på entreprenørskap og Innovasjonsuken OPP på vestlandet.

Christina Sundli-Härdig i ihärdig
Christina Sundli-Härdig

Festivalsjef Innovasjonsuken OPP 2021
ihärdig

Gründer som jobber for gründermiljøet på vestlandet

Sundli-Härdig var i 2012 med på å etablere Bergens første innvovasjonsuke under Global Entrepreneurship Week. Det som i dag har blitt til Innovasjonsuken OPP. Hun er konseptutvikler, rådgiver og prosjektleder i rådgivningsselskapet, ihärdig, som arbeider for en rekke aktører som arbeider med nyskapning på vestlandet. Christina har tilliitsverv i det globale gründerarrangementet – Startup Weekend og er partner i gründernettverket – First Tuesday. Hun ha bidratt som prosjektleder på teamet i en årrekke og er festivalsjef for Innovasjonsuken OPP 2021.

Roger Ulvestad fra Kunnskapsparken Vestland
Roger Ulvestad

Forretningsutvikler
Kunnskapsparken Vestland

Sterkt innovasjonsmiljø og vekstkraft i bedrifter

Kunnskapsparken Vestland AS er eit regionalt innovasjonsselskap med kontor i Sogndal, Førde, Stryn og Nordfjordeid. Vi har sidan etablering i 2001 vore ein pådrivar og tilretteleggjar for sterke innovasjonsmiljø og vekstkraft i berekraftige bedrifter. Kunnskapsparken Vestland er også del av Vekst i lag – eit partnarskap mellom fleire innovasjonsselskap, som ser at vi kan yte betre tenester til bedrifter gjennom samarbeid. Gjennom våre innovasjonsprogram, nettverk og tidlegfasefinansiering hjelper vi innovative gründerar og selskap å nå sine mål. Vi meiner Innovasjonsuken Opp er ein viktig arena for inspirasjon og for å vise fram det spennande som skjer i heile Vestland!

Lisa Nyvoll
Lisa Marie Nyvoll

Head of Business & Segment Development, Telia Norway

Fra den nordiske tech-scenen

Lisa Marie Nyvoll ledet tidligere Norway for Nordic Scalers og var daglig leder for verdens mest ekstreme startupfestival. Startup Extreme. Hun har erfaring som strateg i Accenture Strategy og har ledet forretningsutviklingen i Telia. I 2018 ble hun kåret til av de 100 mest betydningsfulle på den nordiske tech-scene –  The Nordic 100.

Sander Meland i Start Bergen
Sander Meland

Leder
Start Bergen

Studententreprenørskap og casekonkurranser

Sander Meland tar integrert master i energi ved Universitetet i Bergen, jobber som studentmentor på universitetet, og er leder for Start Bergen som er en studentorganisasjon som jobber for å fremme innovasjon, nytenkning og entreprenørskap blant studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Bergen.

“Under innovasjonsuken OPP vil Start Bergen fremme et studentperspektiv inn mot arbeidet med selve festivalen. Under OPP skal Start Bergen arrangere Bergen Brainstorm, som er en todagers casekonkurranse hvor vi ønsker å skape en arena som kan inspirere til innovasjon og entreprenørskap blant studenter. Det gir også deltakerne muligheter til å bygge opp et nettverk blant medstudenter med liknende interesser, samt et møte med næringsliv, og kanskje en potensiell arbeidsgiver.” 

Hilde Holdhus i Sarsia og First Tuesday
Hilde Holdhus

Partner
Sarsia Management & First Tuesday

Fokus på forskning, innovasjon og forretningsutvikling

Hilde Holdhus er partner i Sarsia Management, en tidligfase fondsforvalter med base i Bergen, som har  fokus på teknologi og bærekraft. Holdhus er i tillegg partner og daglig leder i nettverket, First Tuesday Bergen. Tidligere var hun med på å starte opp og lede hydrogenkonsulentfirmaet Greenstat og datterselskapet Greensight. Hun har hatt flere roller i StormGeo, de siste syv årene som forretningsutviklingssjef.  Holdhus har en mastergrad i fysisk oseanografi fra Universitetet i Bergen.

Hilde Indresøvde fra VIS
Hilde Indresøvde

Leder team start & skalering
VIS

VIS huser mange av byens flittige gründere 

VIS er stolt støttespiller for innovasjonsuken OPP og vi gleder oss til å vise frem hvordan nyskaping bidrar til stor verdiskaping for regionen vår. Vi opplever rekordstor pågang fra forskere og gründere med gode og innovative ideer, og Innovasjonsuken OPP er en gylden anledning til å løfte frem disse og inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi i VIS mener det er svært viktig for regionen at forskningsinstitusjoner, næringsliv, myndigheter, investorer og gründere møtes og samhandler. Innovasjonsuke OPP er en arena som vil bidra til dette. Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen.

Anne-Kathrine Torvund
Anne-Kathrine Torvund

Senior rådgiver/prosjektleder
Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune stimulerer til innovasjon i regionen vår

Fylkeskommunen ønsker å sikre etablerere god rettleiing og hjelp i alle faser. Det er viktig at mangfoldet av tiltak for entreprenørskap som blir satt i verk i Bergen også blir gjort tilgjengelig for hele fylket. Vi finansierer prosjekter, tilbyr rettlednings - og kompetansetjenester og støtter opp om nettverk og klynger. Målet er at Vestland får flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljø.

Tom Hiis Bergh i Bergen kommune
Tom Hiis Bergh

Bergen Kommune

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, VIS, Connect Vest-Norge, Impact HUB Bergen og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som «hipser» en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under OPP! Tom Hiis Bergh sitter som representant fra Bergen Kommune i OPP sin styringsgruppe og tar imot kandidater til Etablererprisen. 

Kristine Kopperud Timberlid
Kristine Kopperud Timberlid

Internasjonaliseringsrådgiver/
Avdelingsleder, Innovasjon Norge

Innovasjon og entreprenørskap på agendaen i Vestland

Innovasjonsveka OPP er viktig for å sette innovasjon og entreprenørskap på agendaen i Vestland. Det skjer mykje spennande i regionen vår som vi både må bli flinkare å dele med kvarandre og vise omverda at faktisk skjer. Innovasjon Norge skal vere ein aktiv part med fleire arrangement denne veka, både i bygd og by.   

Janicke Allers

Investor
Gefyl Invest

Investor som er opptatt av samhandling i økosystemet

Janicke Allers har som visjon å bidra til utvikling av morgendagens selskaper. Det vil si at hun bruker egen kapital og kompetanse på oppstarter hun mener at hun har noe å bidra med og bidrar aktivt. 

Allers er en aktiv part i økosystemet i Bergen og utvider nå forståelsen av det som skjer i hele regionen. Medlem og community manager i blant annet englenettverket Connect Vest. Opptatt av samhandling for å skape god vekst, at vi evaluerer og bygger selskapene på en god måte. Mange års fartstid i energi og media. Valgte å gå fra fast jobb og ta en mulighet og oppleve at det gir mening. 

Silje Grastveit fra Impact Hub
Silje Grastveit

Gründer og daglig leder
Impact Hub

Norges første co-working hus og senter for sosial innovasjon fyller 10 år

Impact Hub er plassen for deg som ønsker å gjøre en forskjell. Som første co-working hus, og en av de aller første arenaer for sosialt entreprenørskap i landet, samler vi mennesker som arbeider med bærekraftig utvikling og sosial innovasjon. Impact Hub er del av et globalt nettverk med 16000+ medlemmer fordelt på  100+ lokasjoner, noe som åpner mulighetene for at gründere kan finne nettverk og nye markeder i en rekke byer verden over. Impact Hub er mer enn et kontorfellesskap - vi er også initiativtaker og fasilitator av en rekke prosesser for samskaping, der vi arbeider tverrsektorielt for å finne nye løsninger på utvalgte samfunnsutfordringer.  Under Innovasjonsuken OPP vil du kunne få en smakebit av noen av vår kunnskapspakke og vårt innovasjonsprogram -  Impact Challenge programmet hvor vi arbeider med løsninger innen psykisk helse. Årets tema er: “ Inkluderende samfunn”. For mer informasjon: www.bergen.impacthub.net og www.impactchallenge.no

Øystein Fure i Bergen Works
Øystein Fure

Community manager
Bergen Works

Bergen Works – en innovasjonshub i hjertet av Bergen

Øystein Fure er nyutdannet fra Handelshøyskolen BI, med en bachelorgrad innen entreprenørskap. Han har spesialisert seg innen coworking, og jobber nå som Community manager og prosjektleder hos Bergen.Works. Øystein skal bidra til å forankre innovasjonsmiljøet på Vestland i verdier om fellesskap, kunnskapsdeling og samarbeid.
Med en beliggenhet i vakre Skostredet har Bergen.Works drevet coworking space siden 2017. Vi er startet av gründere og for gründere. Bergen.Works skal være mer enn en kontorplass, med bærebjelker om sosial, kreativ og grønn innovasjon. Vi vil bidra til å utvikle smarte hoder innen disse feltene. Derfor ønsker vi å tilrettelegge en arena for samarbeid og inkludering der det enkelte medlem kan ta del i fellesskapet som mentor, innovatør, arbeidssøkende eller vekstbedrift. Sammen finner vi morgendagens løsninger på dagens problemstillinger. Under Innovasjonsuken OPP vil du få mulighet til å se noen av de spennende prosjektene vi jobber med!

VÅRE FINANSIELLE OPPSPILLERE
Dette er aktører som både er med å finansierer Innovasjonsuken OPP og deltar i styringsgruppen. 

 

VÅRE GODE OPPMUNTRERE
Dette er aktører som er viktige samarbeidspartnere for OPP og som deltar i styringsgruppen. 

 

Vestlandets idedugnad

Vestlandets idedugnad

Akademia, næringsliv, økosystemet, investorer og innovasjonsmiljøet på vestlandet samarbeidet om å utarbeide ideer for årets innovasjonsfestival som skal avholdes 13.-19.september. Har du tips til inspirerende foredragsholdere, viktige tema og spennende innovasjonshistorier fra vestlandet?

Les mer »
Kick off for arrangører under OPP

Kick off for arrangører under OPP

26.mai inviteres alle som ønsker å bidra med arrangement, aktiviteter og kunnskapsdeling under Innovasjonsuken OPP 2021.

Les mer »
Innovasjonsuken OPP 2021

Innovasjonsuken OPP 2021

13.-19.september arrangeres vestlandets store innovasjonsfestival. Innovasjonsuken OPP er en viktig samlingsarena for alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

Les mer »