OPPDAG OPPLEV OPPNÅ

OPP skal være en arena hvor ulike bransjer kan vise seg frem og dele av sin kunnskap. Vi håper å kunne tilby arrangement innen ulike bransjer og fagfelt. Her kan du som arrangør selv velge tema og format. Om det ikke faller under en av de oppgitte bransjene, betyr det bare at det ekstra spennende. Nedenfor ser du noen eksempler.  

AGRIKULTUR

 

MEDIETEKNOLOGI

 

FINANSTEKNOLOGI

 

HAVROMMET

 

HELSETEKNOLOGI

DESIGN

 

OPPLEVELSER

 

KULTUR

 

REISELIV