Tilbake til aktuelt

Brainstorming med Start Bergen

Start Bergen er en studentorganisasjon som er satt sammen av ildsjeler fra et bredt spekter av fagområder. Under Vestlandets innovasjonsfestival arrangerer de Bergen Brainstorm. Vi har utfordret leder i Start Bergen og styringsgruppemedlem i OPP, Sander Meland om å la oss bli bedre kjent med studentorganisasjon.

1. Hva er Start Bergen og hva arbeider dere med?

Sammen brenner vi for å promotere- og drive nytenkning blant studenter. I tillegg er det viktig at innovasjonen er bærekraftig, og dermed er med på å skape en bedre fremtid! Organisasjonen ble stiftet i 2010 og er en del av organisasjonen Start Norge som er representert i de fleste studentbyene i Norge, og som har over 200 medlemmer nasjonalt. Organisasjonen har et generelt uformelt, engasjerende og morsomt miljø hvor du kan få gode erfaringer fra møter, presentasjoner, arrangering av arrangementer og gode muligheter for å knytte kontakt med bedrifter og organer.

2. Hva er Bergen Brainstorm?

Bergen Brainstorm er en tverrfaglig, todagers case-konkurranse for alle studenter i Bergensområdet hvor årets tema er bærekraft. Selve arrangementet går ut på at tre caseholdere skal presentere sine caser. Deretter skal studentene arbeide med casene, og til slutt "pitche" sine løsninger på problemstillingene. Like mye som Bergen Brainstorm er et inspirerende arrangement, vil det også være et kompetansehevende arrangement. Studentene får testet ut komfortsonen, lære seg å angripe en problemstilling, jobbe sammen i tverrfaglige grupper, bygge nettverk, skrive forretningsplan, som alt vil være relevant for videre studietid og senere arbeidsliv.

3.Hvilke forventninger har dere til årets Bergen Brainstorm og hvem oppfordrer dere til å delta?

Målet med prosjektet henger i stor grad sammen med grunnen til at vi ønsker å gjennomføre prosjektet, og er i hovedsak å dele vårt engasjement rundt innovasjon og entreprenørskap. I tillegg er det viktig å få frem at vi er et lavterskeltilbud til studenter som er kreative og ønsker å jobbe med akkurat dette. Et delmål er å inkludere studenter fra mange ulike studieretninger, da tverrfaglighet kan bringe frem både gode løsninger på casene, men også at studentene får sparre med noen som har ulik fagbakgrunn. Målgruppen for arrangementet er studenter på bachelor og masternivå, og det vil være mulig for studenter ved alle utdanningsinstitusjoner i Bergen å melde seg på.

4.Hvilke forventninger har du til Innovasjonsuken OPP og hvem oppfordrer du til å delta? Hvilke øvrige arrangementer skal du se/oppleve?

Jeg er veldig takknemlig for å få være med i styringsgruppen til innovasjonsuken OPP, og jeg tror det kan bli ei uke full av spennende arrangementer ingen vil gå glipp av. Mine personlige forventninger går ut på at det blir mye oppmerksomhet rundt innovasjonsuken OPP, og at uken vil føre til mange spennende diskusjoner rundt de forskjellige temaene som blir tatt opp. Jeg OPPfordrer alle studenter, uansett fagbakgrunn, til å sjekke ut arrangementlisten og melde deg på det du synes er interessant. For min egen del gleder jeg meg til både OPPkvikker-epsiodene, Innovasjon Norge sine seminarer, og Start Bergen sitt Bergen Brainstorm.