Om OPP

Hva

OPP er en årlig feiring av entreprenørskap, i tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Vi vet at det er utrolig mange spennende initiativ og løsninger på Vestlandet som ikke får den oppmerksomheten som disse fortjener. Vi håper at OPP kan være en plattform for nettverksbygging, kompetansedeling og fremsnakking.

Hvordan

Alle som ønsker å bidra på OPP, kan melde opp sine egne arrangement. Vi ønsker at regelmessige arrangement legges til denne uken, slik at vi kan løfte frem det dere er god på. Tema, sted og tidspunkt bestemmer hver arrangør selv. Om dere ønsker å samarbeide med noen andre om et arrangement, er det glimrende. De som vil delta på arrangementene, melder seg på via den felles arrangementskalenderen. Om dere ønsker å ha egen påmelding er det helt fint, da linker vi bare interesserte direkte til deres påmelding via vår kalender.

Hvorfor

Innovasjonsmiljøet på Vestlandet ser verdien av å samarbeide og samle ulike arrangementer til en og samme uke. Dette bidrar til økt synlighet og fokus på innovasjon. Derfor har vi tidligere samarbeidet med alt fra Bergen Design Festival til VillVillVest. I år har vi kjente arrangementer som DNB NXT, Demo Day Vestland, Forskningsdagene i Bergen, Bergen Brainstorm og Join a startup.

Ønsker dere å samarbeid med Innovasjonsuken OPP i år? Ta kontakt med prosjektleder, christina@ihardig.no

Hvem

Vi ønsker at OPP skal være samlende for alle som synes entreprenørskap og innovasjon er spennende. Både private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter skal bidra med ulike arrangement under uken. Arrangørene kommer ikke fra et spesielt fagfelt eller miljø. Vi ønsker å få til gode arrangement fra ulike bransjer og miljøer. OPP skal være en arena hvor man kan få muligheten til å bli kjent med det som skjer i regionen. OPP koordineres av festivalsjef, Christina Sundli-Härdig

Når

Innovasjonsuken OPP 2024 arrangeres 16.-22. september.

Som arrangør velger du selv hvilke dag som passer dere best og når på dagen. Vi oppfordrer dere til å være bevisste på målgrupper og samarbeider med flere aktører slik at vi sikrer at vi får et godt spenn på tematikk, arrangementer og møteplasser. Samt at vi sørger for å gjennomføre arrangementer i hele Vestland fylke.

Frivillig

Ønsker du å hjelpe til med noe under Innovasjonsuken OPP, er du mer enn velkommen til å ta kontakt. Vi trenger deg som kan være vert under arrangement, hjelpe oss med markedsføring og sosiale medier.