Loading

Smittevern

Arrangement i regi av Innovasjonsuken OPP skal følge Helsedirektorates enhvers tids gjeldende anbefalinger og forskriftsfestede krav om gjennomføring av arrangementer. Det er den enkelte arrangører under Innovasjonsuken OPP som er ansvarlig for å overholde regelverket og tilrettelegge for smittevernstiltak.

Opprett arrangement