Våre arrangører

THE OCEAN

THE OCEAN is an arena for new discoveries, connections and collaborations across ocean industries and academia for a sustainable use of the oceans.

THE OCEAN, A hybrid event - live from Bergen

Brak, Buzz og Bergen kommune inviterer

Norges musikkeksport kommer i stor grad fra Bergen. Samtidig har Bergen et av de sterkeste musikkteknologimiljøene i Norge. Hvordan kan investorer være med på å videreutvikle bransjens posisjon og bygge en enda sterkere internasjonal havn for musikk i Vestland? På dette arrangementet viser vi frem noen av de sterkeste casene fra Vestland innen musikkbransje og musikkteknologi. Det blir også samtaler om hvordan denne bransjen fungerer og hvordan investorer og musikkgründere kan få et tettere samarbeid i fremtiden.

Brak og Buzz, Musikk fra Vestland til verden

Unikt arbeidsmiljø for teknologigründere

Bergen Brainstorm er en tverrfaglig, todagers case-konkurranse for alle studenter i Bergensområdet hvor årets tema er bærekraft. Selve arrangementet går ut på at tre caseholdere skal presentere sine caser. Deretter skal studentene arbeide med casene, og til slutt "pitche" sine løsninger på problemstillingene. Like mye som Bergen Brainstorm er et inspirerende arrangement, vil det også være et kompetansehevende arrangement. Studentene får testet ut komfortsonen, lære seg å angripe en problemstilling, jobbe sammen i tverrfaglige grupper, bygge nettverk, skrive forretningsplan, som alt vil være relevant for videre studietid og senere arbeidsliv.

StartBergen, Bergen Brainstorm

VIS frem innovasjon og entreprenørskap under OPP

VIS har en rekke arrangementer under Innovasjonsuken OPP. VIS arrangerer i samarbeid med flere andre aktører “THE OCEAN” hvor man skal finne løsninger på utfordringer og mulighetsrom knyttet til havet. De arrangerer også i samarbeid med StartupLab, MeetCorporates som er et arrangement for å få gode koblinger mellom oppstartsselskaper og etablert næringsliv.

VIS, -lokalisert midt i innovasjonsdistriktet

Arena for sosialt entreprenørskap innen helse, inkludering og miljø

Social Impact Lab arbeider for å gjøre veien fra idé til realisering enklere for sosiale entreprenører. Vårt fokus er å bidra til en mer bærekraftig utvikling, og vi støtter særlig gründere som har løsninger innen helse, inkludering og miljø. Vi tilbyr møteplasser, arrangementer, programmer og prosesser som bidrar til sosial innovasjon. Gründere i våre programmer får tilbud om mentor, kurs, kommunikasjonshjelp, og et nettverk sammen med likesinnede. Social Impact Lab tilbyr også digitale kurs og workshops. www.socialimpactlab.no

Social Impact Lab, arrangerer Impact Challenge under OPP

Kunnskapsparken Vestland

Kunnskapsparken Vestland AS er eit regionalt innovasjonsselskap med kontor i Sogndal, Førde, Stryn og Nordfjordeid. Gjennom våre innovasjonsprogram, nettverk og tidlegfasefinansiering hjelper vi innovative gründerar og selskap å nå sine mål. Vi og våre samarbeidspartner har ei rekke små og store arrangement under Innovasjonsuken Opp, blant anna Kapitaldagen 2021 (Førde) og Fjellpitch (Sogndal).

Kunnskapsparken Vestland AS, arrangerer Kapitaldagen og Fjellpitch

Gefyl invest med partnere arrangerer OPPnå finansering

OPPnå finansiering setter fokus på behovet for kapital og investors rolle i utvikling av selskap i både oppstart og vekst. Det skal være en møteplass for investorer, gründere, næring og inkubasjon.

Gefyl Invest, OPPnå finansering

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, VIS, THE OCEAN, Connect Vest-Norge, Social Impact Lab og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som gir oppmerksomget til en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under OPP, og tidligere vinnere inviteres til en innovajonssamtale.

Bergen kommune, Etablererprisen