Våre arrangører

Unikt arbeidsmiljø for teknologigründere

Start Bergen er studentorganisasjonen for deg som har ei grunder-spire, eller interesse for innovasjon og entreprenørskap. Start skapa spennande moglegheiter for engasjerte medlem, og byggje bru mellom studentar, startup-miljøet og næringslivet. Vi har eit sosialt, engasjerande og tverrfagleg miljø med studentar frå Høgskulen på Vestlandet HVL, Universitetet i Bergen, BI Norwegian Business School, Høyskolen Kristiania og NHH Norwegian School of Economics

Start Bergen, Bergen Brainstorm

VIS frem innovasjon og entreprenørskap under OPP

VIS har en rekke arrangementer under Innovasjonsuken OPP. VIS arrangerer i samarbeid med flere andre aktører Demo Day Vestland. De arrangerer også i samarbeid med StartupLab, Join a startup som er et arrangement for å få gode koblinger mellom oppstartsselskaper og etablert næringsliv.

VIS, -lokalisert midt i innovasjonsdistriktet

Arena for sosialt entreprenørskap innen helse, inkludering og miljø

Social Impact Lab arbeider for å gjøre veien fra idé til realisering enklere for sosiale entreprenører. Vårt fokus er å bidra til en mer bærekraftig utvikling, og vi støtter særlig gründere som har løsninger innen helse, inkludering og miljø. Vi tilbyr møteplasser, arrangementer, programmer og prosesser som bidrar til sosial innovasjon. Gründere i våre programmer får tilbud om mentor, kurs, kommunikasjonshjelp, og et nettverk sammen med likesinnede. Social Impact Lab tilbyr også digitale kurs og workshops. www.socialimpactlab.no

Social Impact Lab, arrangerer Impact Challenge under OPP

Lavterskel møteplass hvor du lærer noe nytt

First Tuesday er en lavterskel nettverkssamling med tverrfaglige tema.

First Tuesday, Vestlandets største nettverk innen innovasjon og teknologi

Kunnskapsparken Vestland

Kunnskapsparken Vestland AS er eit regionalt innovasjonsselskap med kontor i Sogndal, Førde, Stryn og Nordfjordeid. Gjennom våre innovasjonsprogram, nettverk og tidlegfasefinansiering hjelper vi innovative gründerar og selskap å nå sine mål. Vi og våre samarbeidspartner har ei rekke små og store arrangement under Innovasjonsuken OPP.

Kunnskapsparken Vestland AS, arrangerer innovasjonslunsjer og Innovasjonsdagen Sogn

Bergen Kommune deler ut Etablererprisen og støtter entreprenørskapsmiljøet

Bergen kommune bidrar til innovasjon og entreprenørskap ved å støtte og samarbeide med prosjekt som Innovasjonsuken OPP, VIS, THE OCEAN, Connect Vest-Norge, Social Impact Lab og andre nettverksorganisasjoner som arbeider til beste for gründermiljøene i Bergen - og for at disse blir mer synlige lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Årlig deler Bergen kommune ut Etablererprisen, som gir oppmerksomhet til en etablerer som har lykkes i sitt arbeid. Prisen blir delt ut under OPP. Bergensregionen skal være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling. Vi i Bergen kommune ønsker å være en pådriver og støttespiller for gode initiativer i næringsliv og organisasjonsliv. Vi bistår med økonomiske tilskudd, innovative anskaffelser, vi bidrar som tilrettelegger og deltaker i ulike prosjekter, og som koblingsboks mellom aktører. Bergen har en rik flora av klynger på ulike næringsfelt, som er innovasjonssentre i byen og viktige samarbeids-partnere for oss. Bergen er en havby med næringsliv og forskning på hav i verdensklasse – prosjektet Havbyen Bergen er under lansering nå – og skal styrke og befeste Bergens posisjon som havhovedstad.

Bergen kommune, Etablererprisen