Tilbake til aktuelt

Der gode ideer møter kapital

Under OPP 2023 vil DNB presentere en blanding av inspirerende samlinger for gründere, risikokapitalister og fremtidsrettede bedrifter. Med arrangementer som DNB NXT og den regionale finalen i 100 pitches, tar banken sikte på å være en katalysator for vekst og innovasjon på Vestlandet.

  1. Hva planlegger DNB under OPP?

Torsdagen under OPP arrangerer vi DNB NXT. Vi er opptatt av at enda flere gründere fra Norge og Vestlandet lykkes. Vi har et fantastisk økosystem her - og det finnes risikovillig kapital, men vi lever også i en tid preget av økonomisk usikkerhet. Det er viktigere enn noen gang å skape gode møteplasser mellom gründere og investorer – og det er nettopp det vi ønsker at DNB NXT skal være – en møteplass, der gode ideer møter kapital.

I tillegg til dette arrangerer vi regional finale i 100 pitches, Norges største pitchekonkurranse, sammen med Demo Day Vestland, onsdagen under OPP. Her får noen av de aller mest spennende oppstartselskapene på Vestlandet presentere seg,foran en sal stappfull av investorer.

2. Hva betyr tempo for dere?

Tempo i den bærekraftige omstillingen. Vi må akselerere den grønne omstillingen av næringslivet. Frem mot 2030 skal DNB bidra med 1500 milliarder kroner til bærekraftig omstilling, gjennom finansiering og kapitalinnhenting. Innen 2050 har vi satt oss som mål å være en bank med netto nullutslipp både i utlåns og investeringsporteføljene, og egen drift.

3. Hva bør flere vestlendinger blir oppmerksom på? 

Jeg håper at enda flere nye aktører fra næringslivet setter av tid til kompetansepåfyll og inspirasjon under OPP i 2023. Jeg vil for eksempel anbefale å få med seg åpningsarrangementet til PWC og Innovasjon Norge Vestland med tema få "OPP TEMPO gjennom samarbeid", hvor de kommer innom både corporate – startup samarbeid, partnerskap og innovasjon i eget selskap. Gode og relevante temaer. Blokk av tiden i kalenderen!

Meld deg på årets DNB NXT og følg med på gründerselskapene som skal presentere seg på Demo Day Vestland 2023