Tilbake til aktuelt

Er du grønn på industriell symbiose?

Den grønne omstillingen har hatt sin andel buzzord, og i fjor fikk vi ett til - plutselig snakkes det om hvordan industriell symbiose som skal drive innovasjon og omstilling her i vest. First Tuesday og Innovasjonsuken OPP tok oppstartspraten.

Industriell symbiose dukket opp i prosjektet Grøn region Vestland som i fjor identifiserte over 250 innovasjonsprosjekter i 16 huber med potensiale til å omstille industrien og skape nye grønne arbeidsplasser og verdikjeder - blant annet ved hjelp av industriell symbiose. På First Tuesday fikk vi en innføring i både begrepet og gode eksempler fra næringsaktører fra ulike deler av Vestlandet.


Næringsutvikling og innovasjonsmuligheter

Men hva er egentlig industriell symbiose? Hvordan kan det styrke Vestlands konkurransekraft og skape innovative løsninger? Hilde Holdhus i First Tuesday fikk oss til å forstå litt bedre ved å ta praten med blant annet industriaktører og gründere fra noen av hubene som skal gjennomfører dette i praksis og hører hva de handlekraftige vestlendingene ser av muligheter for innovasjon og næringsutvikling.

"Industriell symbiose er en måte å utnytte ressursene våre bedre, der ulike aktører utnytter de såkalte sidestrømmene til hverandre. Noens problem blir til den andres forretning. Det gir muligheter for å skape vinn-vinn for alle parter, vi løser problemer samtidig som vi skaper ny næring. Sirkularitet i praksis." forklarte Elise Sæle Dahle som er Leder Land møter hav, et prosjekt på tvers av klyngene NCE Seafood Innovation NCE Heidner Biocluster NCE Blue Legasea og Biotech North. Målet med rollens henne er å få til bærekraftig innovasjon og industriutvikling på tvers av landbruk, havbruk og fiskeri.

Betydning for bedriftene i Vestland

"Lykkes bedriftene - lykkes Vestland - lykkes Norge" ble OPPsummeringen etter at Lasse Kolbjørn Anke Hansen i Grøn region Vestland og Torunn Totland Stangervåg i Innovasjon Norge - Vestland hadde pitchet: “Grøn Region Vestland - hva betyr det for Vestlandsbedriftene?”

Nøkkelen for kutt i klimautslipp

"Industrisymbiose er nøkkelen til å kutte klimagassutslipp" ble avsluttende ord da Hilde Holdhus i First Tuesday Bergen tok praten med Svein Tore Torvund i Greenery, Elise Sæle Dahle og Jorulf Kyrkjeeide i Tizir Titanium & Iron. De omtalte prosjekter og aktører som leverer på Vestlandets vekstambisjon og ga god innføring og eksempler på industrielle symbioser.

Ideer til innovasjonsfestival

Innovasjonsuken OPP som skal avholdes 19.-25.september skal arbeidere tettere med Grøn Region Vestland, dermed ble arrangementet en god oppstart for hvordan vi skal arbeide videre med både kunnskapsfilmene, OPPtur og arrangementer til innovasjonsfestivalen.

Festivalsjef i Innovasjonsuken OPP, Christina Sundli-Härdig og Espen Lerum Bondevik i Start Bergen rundet av arrangementet med mingling og idémyldring for å få tips til foredragsholdere, arrangementer og prosjekter/bedrifter for vestlandet store innovasjonsfestival. Ta kontakt om du har tips og ideer.