Tilbake til aktuelt

Foreslå kandidater til Etablererprisen 2023

Bergen kommune trenger din hjelp i jakten på verdige kandidater til kommunens etablererpris for 2023. Prisen går til kandidater som har etablert ny virksomhet i Bergensregionen.

Fristen for å melde inn kandidater er 22. august 2023. Målet med prisen er å stimulere nyskapning.

Hvem kan få prisen?

Etablererprisen deles ut til kandidater som har etablert ny virksomhet i Bergensregionen, og som bidrar til å fornye eller berike lokalsamfunnet og inspirere andre potensielle etablerere til å starte næringsvirksomhet.

Bedriften må kunne vise til vekst i omsetning, resultat eller antall ansatte, og bedriften må ikke være eldre enn 5 år i prisutdelingsåret. Etablererprisen tildeles ikke bedrifter i en oppstartsfase.

Handlingsplan for næringsutvikling vil være styrende når bedriftene vurderes. I planen er det blant annet satt søkelys på mangfold, grønn og bærekraftig næringsutvikling.

Prisen er på 75.000 kroner.

Send inn forslag innen 22. august

Forslag til kandidater sendes til næringsrådgiver Olav Mellgren på e-post olav.mellgren@bergen.kommune.no innen 22. august 2023. Forslaget må inneholde navn på bedriften som er nominert og to-tre punkter om hvorfor de bør motta prisen.

En jury ledet av byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen, nominerer kandidater til prisen og utpeker en vinner. Bare navn på prisvinneren blir offentliggjort.

Tidligere prisvinnere

Prisen er tidligere delt ut til Ocean TuniCell (2022), Bergen Carbon Solutions (2021), Dealflow (2020), BRGN by Lunde & Gaundal (2019), Milla Says (2018), TicketCo (2017), Motitech AS (2016), WiSub (2015), Adams Matkasse (2014), MADE Records (2013), Stormfjord (2012), Norwegian Rain (2011), CreaCon Entertainment AS for Vennebyen (2010), Colonialen kjøkken og fetevare (2009), Maritime Colours (2008) og itslearning (2007).

Prisutdeling under OPP

Innovasjonsuken OPP 2023 finner sted i Bergen 18.-24. september 2023. Bergen kommunes etablererpris blir utdelt under dette arrangementet.

Dette blir en uke spekket med lærerike og interessante arrangement, i regi av aktører som synes det er viktig å dele kunnskap for å fremme innovasjon og entreprenørskap i ulike bransjer.