Tilbake til aktuelt

Fra avfall til ressurser, gjennom teknologi og innovasjon

Ulrikke Voltersvik Hernæs, forretningsutvikler i BIR, er en av mange pådrivere i organisasjonen som leder an i kampen for å forvandle avfall til ressurser, gjennom teknologi, innovasjon og bærekraftige partnerskap. Bli kjent med selskapets visjonære arbeid bak kulissene.

Hvordan jobber BIR med innovasjon?

Gjennom å ha fokus på å snu avfall til ressurs jobber BIR med å koble gapet mellom manglende etterspørsel etter de råvarene som BIR i dag besitter. Dette gjør at vi både ser på hvordan etablerte aktører utnytte våre ressurser, men også se hvordan teknologi kan bearbeide eller utnytte avfallet på en bedre måte. Dette gjør at BIR både er åpen for samarbeide med etablerte aktører, men også gjennom å investere i nye verdikjeder som kan nyttiggjøre avfallsressurser.

Hva kan vi oppleve hos dere under OPP?

Under OPP får dere komme på innsiden av det nye bygget vårt samt en omvisning av den nye terminalen til bossnettet. Dere vil også få høre mer om innovasjonsarbeidet i BIR, hvordan vi jobber for å omgjøre avfall til ressurs og vi vil presentere både ombrukssatsningen og Bioparken på Voss. Sistnevnte som en del ev Grøn Region Vestland.

Hvorfor er det viktig med tempo?

Samfunnet vi lever i overforbruker stadig mer for hvert år som går, og å snu trenden og bevege oss lenger opp i avfallshierarkiet er derfor tidskritisk. Tempo er selvsagt viktig, men det gjelder seg å «skynde seg langsomt» når mange av de nye løsningene krever mye kapital. Det er derfor viktig at vi velger de gode langsiktige løsningene samtidig som vi beveger oss fremover.

INFO OG PÅMELDING