Tilbake til aktuelt

Fremtidsrettet fagmiljø i verdensklasse

Andreas Grimen er rådgiver i Bergen kommune sin næringsseksjon med fokus på marin, maritim og energi - Innovasjon og entreprenørskap. Vi har spurt Grimen om hans tips om hva man bør oppleve, oppdage og oppnå på Vestlandet.

1. Hva bør folk OPPleve på Vestlandet?

Løpeturer i fjellene, digg mat og drikke! På Vestlandet har vi de beste turløypene rett utenfor husdøren og matbyen Bergen, en UNESCO Creative City of Gastronomy, byr på måltider i verdensklasse og fremtidsrettede konsepter!

2. Hva anbefaler du verden/Norge at skal OPPdage på Vestlandet?

Vestlandet har et av verdens mest kompetente miljøer innen havnæringene, backet av et fremtidsrettet regionalt innovasjonssystem! Vi er flinke på samskaping på tvers av sektorer og bransjer, både offentlig og privat. På Vestlandet heier vi på hverandre!

3. Hva synes du Vestlandet skal OPPnå?

Vestlandet må fortsette sin styrke sin posisjon som havregion. Vi har alltid levd av havet og det er spesielt her regionen har sine fortrinn. Havbyen Bergen bør ha ambisjoner om å være den byen i verden man søker til for å løse havrelaterte utfordringer! Bergen kommune har i tillegg satt seg mål om å bli fossilfri innen 2030. Dette krever innovasjon og utvikling i samarbeid med innbyggere, gründere, næringsliv, akademia, og investorer!

Andreas tester ut turløypene på Vestlandet