Tilbake til aktuelt

Google Vesthus på vestlandet

Google har satt som mål å bidra til å skape bedre vekstforhold for kvinnelig, norsk gründerskap og dette er bakgrunnen for Google Veksthus #Westart inkubator. Ni gründere på vestlandet deltar og vi har pratet med en av dem.

"Å bli plukket ut til å delta på Google Veksthus sitt #WeStart program for kvinnelige gründere har gitt meg masse verdifull informasjon om hvordan jeg skal bygge Dynamon til et skalerbart og robust selskap" forteller Hilde Ulvik Hordnes. Hun er sykepleier og har flere års arbeidserfaring fra helsevesenet. Noe som førte til at hun etablerte et selskap som skulle løse utfordringene knyttet til turnusplanlegging.

Fra utfordring til egen bedrift

"Som leder har jeg brukt svært mange timer på å utarbeide turnuser som er gode å gå i for ansatte og som dekker avdelingenes behov. I dag gjøres utarbeidelse av turnus manuelt. Dette vil si at vakter punsjes manuelt i et "excel ark" eller turnusprogram, og leder må selv sørge for at det er tilstrekkelig med fagkompetanse og antall ansatte på jobb til enhver tid. I tillegg skal ansattes ønsker og behov for hvordan de kan arbeide hensyntas. Jeg har lenge søkt etter et verktøy som kan automatisere denne manuelle prosessen. Dette har jeg ikke funnet, og startet derfor å utvikle det verktøyet jeg ønsket meg selv. Det er derfor utrolig kjekt at jeg nå med sikkerhet kan si at jeg ALDRI mer skal utarbeide en turnus manuelt igjen" sier hun.

Teknologiens mulighetsrom

Dynamon forenkler, effektiviserer og automatiseres utarbeidelse av turnus, og det spesifiseres hvordan hver enkelt ansatt skal arbeide og hvilke kompetansebehov avdelingen må ha på hver vakt. Ved å kombinere ekspertise på turnus med avansert matematikk og AI har de brukt mulighetsrommet som teknologien kan gi i søken etter den beste kombinasjonen av vakter i en turnus. Istedenfor å lete etter den ene turnusen som går opp, finner Dynamon den beste turnusen for både ansatte og avdeling.

Synlighet og relasjonsbygging

"Å delta i Google Veksthus sin #WeStart program for kvinnelige gründere har jeg, i tillegg til å bygge et skalerbart og robust selskap, blitt utfordret til å gå utenfor komfortsonen på for eksempel LinkedIn, for å synliggjøre selskapet og hva Dynamon kan løse for ledere som skal utarbeide turnuser. Det er viktig å påpeke at det ikke bare er helsesektoren som kan bruke Dynamon. Dynamon er laget til å håndtere alle bransjer og sektorer som organiserer arbeid etter turnus" presiserer gründeren.


Lykkes med egen bedrift

På samlingene er det vektlagt en god balanse mellom teori, fag og erfaringsbasert kunnskap. Gjennom gruppearbeid og diskusjoner får de godt innblikk i andre selskaper og deres utfordringer og målsettinger, samt blitt bevisstgjort hva de må styrke i egen bedrift for å lykkes.


Øke andelen kvinnelige gründere

"Det er utrolig kjekt å diskutere Dynamon sin satsning med andre grundere, og få feedback og dele erfaringer. Det finnes mange mannlige gründere som er flink, men det å få delta i et nettverk av kvinnelige gründere har gitt meg masse energi og påfyll i en ellers hektisk hverdag. Å diskutere hvilke utfordringer kvinnelige grundere møter i sin hverdag er viktig, slik at vi sammen kan bidra og inspirere til å øke andelen av kvinner som starter som gründere i eget selskap. Jeg tror at kvinnelige og mannlige gründere tenker forskjellig og har ulike behov og ønsker for sitt gründereskap. Google Veksthus sitt gründerprogram for kvinner er med på å øke bevisstgjøringen av dette, og å skape gode nettverk for kvinnelige gründere" sier Hilde Ulvik Hordnes.

Dette er Google Veksthus

Gjennom inkubatoren er målet at disse kvinnelige gründerne får de beste forutsetninger for å lykkes med sine oppstartsbedrifter, at de blir inspirerte og motiverte til å oppnå individuelle mål og drømmer, og får kunnskap og innsikt som kan gi nye forretningsmuligheter.

Inkubatorprogrammet går over 8 uker og består av virtuelle forelesninger og workshops, et fysisk nettverksarrangement og en avslutningsfeiring med diplom seremoni. Undervisere og eksperter deler sine erfaringer, gir opplæring i relevante verktøy og konkret rådgivning som er tilpasset deltakerne. På programmet står emner som validering av forretningsidé, personlig branding, salgsstrategi, markedsføring, rettigheter, finansiering og mye mer.

Fremtidens arbeidsplasser

DNB er en partner som har gått inn i denne runden av Google Veksthus.

"Vi må skape flere fremtidige arbeidsplasser i Norge og derfor er det viktig med flere gründere. Mangfold er avgjørende for å lykkes og tallene viser fortsatt en overvekt av mannlige gründere. Da er initiativ som dette, en unik mulighet for disse gründerne til å sette gode ideer ut i livet. Det var et fantastisk engasjement på den første fysiske samlingen, så jeg gleder meg til å følge disse selskapene og programmet videre, sier Maria H. Bøthun, som er strategisk rådgiver i DNB.

Deltagere fra Vestlandet:

  • HAPPY HIKERS AS, Helene Birkeland - Stavanger
  • Foliefront.no, May Anita Våge Sandes
  • Another Idea AS, Annie Feddersen Hjelmervik - Stavanger
  • StrilaStyrke, Gjertrud Østervold Toft - Øygarde
  • Dynamon AS, Hilde Ulvik Hordnes - Bergen
  • KarriereMatch, Jorunn Austgulen - Bergen
  • Remindful AS, Anne Elisabet Berg - Bergen
  • ValueLab, Vibeke Koehler - Bergen
  • Heklemote, Tove Asserson - Bergen