Tilbake til aktuelt

Hvem fortjener grønn innovasjonspris?

Drivprisen er en grønn innovasjonspris med mål om å fremheve innovative ideer med stort potensial for å akselerere det grønne skiftet. Renasys ble stolt utnevnt som vinneren i 2023. Nå jakter vi etter nye kandidater.

- I 2024 blir prisen utdelt for sjette gang under Kraft i Vest-konferansen. Konferansen er blant dei viktigaste møteplassane på Vestlandet, og samlar årleg nærare 300 deltakarar frå næringsliv, offentlege organisasjonar, akademia og politiske miljø, forteller Regine Johansen, daglig leder i SFE utvikling.

Nå jakter de finalister til DRIV-prisen. Nominasjoner kan sendes til post@drivprisen.no Fristen for nominasjon er 31. mai.

For mer informasjon om prisen, besøk gjerne https://www.drivprisen.no.


Fjorårets vinner sier følgende om å vinne prisen:

"Å bygge ein startup, flytte grenser, og lage nye industristandardar er ein hard kamp. Lange dagar, bratte lærekurver og høgt tempo tar kalenderen frå deg, med store oppturar og nedturar. Ein jobbar hardt for ein gevinst som ligg langt fram i tid, med tru og vilje på at dette skal ein få til. Å vinne Driv-prisen ga oss først og fremst eit bevis på kor viktig jobben vi gjer er, ein anerkjenning på at vi er på rett kurs, og ein påfyll av drivkraft for å fortsette. Vi er veldig takknemlege for at vi blei lagt merke til. Det og ta med seg ein slik anerkjenning tilbake til eit team som jobbar seine kveldar og gjer det som skal til betyr utruleg mykje for oss.Tusen takk for at de bringer denne prisen ut til dei som står på!"- Tomas Eikelid i Renasys

Årets pris deles ut på Kraft i vest konferansen 18.-19 september i Sandane.