Tilbake til aktuelt

Innovasjonsdagen Sogn

Innovasjonsdagen Sogn er satt sammen av solide samarbeidspartnere. De gjentar suksessoppskriften på kobling av de som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap i Sogn. Her får du en forsmak på hva du har i vente.

1. Hva er Innovasjondagen Sogn?

Visjonen til Innovasjonsdagen Sogn er å legge til rette for vekst og utvikling ved å skape en arena der næringsliv, gründere og akademia kan møtes, bygge nettverk, bli inspirert og lære av hverandre.

Innovasjonsdagen Sogn har sitt utspring fra Fjellpitch, som var et halvdags-arrangement der tidligere entreprenører delte sin erfaring og der gründere deltok i en pitchekonkurranse.

I 2021 ble det besluttet å utvide arrangementet til også å inkludere det etablerte næringslivet. . Målet var å inspirere deltakerne, gi faglig påfyll og dele erfaringer fra spennende bedrifter som gjennom digitalisering og teknologiske løsninger har oppnådd vekst.

Fjorårets arrangement ble en suksess med nesten 90 deltakere. Gode medarrangører som HVL SkapeEiergruppa Campus og Teknoløft, samt et spennende program resulterte i gode tilbakemeldinger.

Prosjektgruppa sikter mot samme suksess også i år! Hovedarrangør av Innovasjonsdagen OPP er Kunnskapsparken Vestland og Sogn Næring

Prosjektgruppa sikter mot samme suksess også i år!

2. Hva skjer på Innovasjonsdagen Sogn?

Programmet er under utvikling, men vi kan love en dag fullt av spennende foredragsholdere og som deler av sin kunnskap og erfaring. Allerede nå så kan vi røpe at Tibber kommer. Det samme gjør Norse Feedback og Norwegian Cognitive Center. Vinner av Fjellpitch 2021 vil også komme og fortelle om sin gründerreise det siste året. 

Men følg med på våre nettsider for de siste oppdateringene : Innovasjonsdagen Sogn — Kunnskapsparken Vestland (kpvest.no) og på vår Facebook side.

3. Hvem vil dere oppfordre til å delta?

Vi inviterer private og offentlige bedrifter, gründere og studenter. Alle som er nysgjerrig på innovasjon og entreprenørskap bør ta turen til Sogn under Innovasjonsuken OPP.