Tilbake til aktuelt

Innovasjonskrafttak på Vestlandet

Vestlandet og Norge står overfor store omstillinger i tiden som kommer. Skal vi nå klimamålene som er satt, må produksjon og bruk av fornybar kraft opp, samtidig som vi evner å etablere nye grønne arbeidsplasser i nye industrier.

-For å lykkes med nye satsinger og større endringer er innovasjon helt sentralt. Det krever at selskaper må bygge langt sterkere innovasjonskraft enn de har i dag. Vi trenger et kvantesprang, forteller Andre Gill, Partner i PwC.

Andre Gill leder området som jobber med innovasjon og forbedring i PwC Bergen. Han er tydelig på at investering og utvikling av innovasjonsarbeid blant norske virksomheter er avgjørende steg mot realisering av nye, grønne verdikjeder og arbeidsplasser.

- Dette gjelder alt fra målene man som selskap setter, hvordan man bygger den rette kulturen internt til hvordan man jobber med økosystemet, forteller Gill.

Vi håper at selskaper på Vestlandet vil fokusere på å lære av hverandre, at de forstår at samarbeid er vesentlig for skape suksess. Flere ledd i verdikjedene må jobbe sammen for å øke tempoet i tiden fremover.

Andre Gill Partner i PwC

Bærekraft er målet, innovasjon er måten vi kommer dit

-Innovasjon krever tverrfaglighet, og i økende grad at man bygger nettverk og jobber sammen med partnere eller andre selskap. Vi må tenke nytt, jobbe på nye måter og ta i bruk nye metoder. Selskaper må vurdere hvilke risiko man er villig til å ta, samt evne å ta beslutninger hyppigere enn tidligere, forteller Gill.

-Vi i PwC ønsker å skape innsikt og kunnskap om hva denne utviklingen betyr for store og etablerte selskap, derfor er det viktig for oss å være synlig tilstede på arenaer som InnovasjonsukenOPP, Vestlandets festival for entreprenørskap, innovasjon og nettverking, sier Gill.

-Under åpningsarrangementet som var 19. september satt vi søkelyset på norske virksomheters evne og vilje til å møte en verden i rask endring, og fokuserte spesielt på de utfordringene og mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I tillegg dykket vi ned i temaet investering og satsing, med fokus på hvordan små startups og store etablerte selskaper sammen skaper fremtiden. Gjennom partnerskap, samskaping og investering, forteller Gill.

-Full sal gjennom hele dagen, så dette er temaer som engasjerer, forteller Gill.

PwC er strategisk samarbeidspartner under InnovasjonsukenOPP, og stod for åpningsarrangementet, i samarbeid med Innovasjon Norge og Connect Vest.