Tilbake til aktuelt

Innovasjonstempo i energiomstillingen

Thea Båtevik, innovasjonsrådgiver i GCE Ocean Technology jobber med å etablere møteplasser for studenter, gründere og næringsliv. Hun oppfordrer til samarbeid for å få tempo opp.

1. Hva arrangerer dere under OPP?

Under selve OPP-uken planlegger GCE Ocean Technology et ScaleOPP-event, hvor vi har med oss et panel med bedrifter som har gjennomgått suksessfull oppskalering og internasjonalisering. Her kan startups og andre små og mellomstore bedrifter bli med for å lære do’s (and dont’s) fra panelet, og få verdifull erfaringsutveksling fra bedrifter som har lykkes i oppskalering.

Uken før (13. september) arrangerer vi Ocean Young, årets møteplass for næringsliv og studenter innen hav- og energi-teknologi. Dette er åpent for alle studenter som er nysgjerrig på å jobbe, skrive oppgave eller ha praksisplass hos bedrifter innen subsea-, energi- og havteknologi.

2. Hva vil du oppfordre studenter og næringslivet til å gjøre for å få mer kjennskap til innovasjonsmiljøet på Vestlandet?

Det skjer utrolig mye kult innen innovasjonsmiljøet på Vestlandet. Mitt beste tips er å følge klynger og bedrifter på LinkedIN og andre SoMe-kanaler for å få med deg eventer som skjer i området. De fleste av disse er gratis og åpen for alle!

3. Hvorfor er det viktig med tempo?

Det haster å få innovasjonstempo OPP for å få fortgang i energiomstillingen. For å gjøre dette tror jeg vi må lære oss å samarbeide mer, og lære mer av andre som har gjort ting før oss.