Tilbake til aktuelt

Nye ideer for Innovasjonsuken OPP

Innovasjonsuken OPP 2019 har gjennomført idémyldring for Vestlandets store innovasjonsfestival som avholdes 16.- 22.september. Har du flere ideer eller har lyst til å være arrangør?

Innovasjonsuken OPP er tuftet på den gode dugnadsånden som det har vært en tradisjon for på Vestlandet. Innholdet i innovasjonsuken er det aktørene selv som står for, mens OPP jobber for koordinering, samarbeid, deltakelse og utvikling av konsepter som flere kan delta på. Tidligere og potensielle arrangører ble invitert for å komme med ideer til arrangementer, steder, tema og foredragsholdere.

Vi har oppsummert alle innspillene som vi fikk under samlingen, og de ti som ble valgt som de beste. Oppgavene tok for seg synlighet under Innovasjonsuken OPP, hvilke deltagere vi bør skape innhold for, hvilke tilgjengelige lokaliteter og byrom vi har i perioden, innspill til arrangement man ønsker å arrangere og delta på, hvilke teasere Vestlendinger kan delta på og ikke minst – hva arrangører ønsker for å kunne gjennomføre arrangemnet.

Oppgaveteksten var: ”Vi er i en ideell verden hvor alt fungerer perfekt. Innovasjonsuken OPP er verdenskjent for din kvalitet og nyskaping. På Vestlandet bobler vi over av stolthet. I den ideelle verden...”.

Christina Sundli-Härdig og Erlend Waaler innledet med OPPsummering fra fjoråret innovasjonsuke

OPPsummering av ideer til årets innovasjonsuke

ARRANGEMENTER

Hvem holder arrangementer under Innovasjonsuken OPP og hva slags arrangementer er det?

 1. Arbeidsledighet og alternative løsninger «teater workshop»
 2. Lage rammer for like aktuelle samtaler/debatter
 3. Prototypesesjon med for eksempel UiB og Innovasjon Norge
 4. VIS viser frem: UiB, HB, HVL, NHH, Havforskningsinstituttet + partnere + industri + samfunn under tema: “Fremtid møter nåtid” Inspirere, gjøre og arbeide med utfordringer
 5. Spill som verktøy sammen med Norsk Dataspillsenter.
 6. Få konkrete prosjekter ut av dagen, påkoble spillmakere til å bruke spill til å løse utfordringer, tverrfaglig
 7. Samarbeid mellom miljøer som vanligvis ikke samarbeider
 8. Historiefortelling – konkret til handling. ALS pasient + FKK nevroSysMed.
 9. Innovasjonskleiven OPP, deltagere får et tema på bunn av Stoltzekleiven og tiden opp til å tenke på det – presenterer ideen på toppen foran kamera. Videoen deles på nett etterpå.
 10. Kick off for «Løvebesteforeldre» - besteforeldre som kjemper for styrket fødsel/barselomsorg for sine kommende barnebarn

PUBLIKUM

Hvem er det som kommer på arrangementene? Hvorfor gjør de det? Hva trenger de? Hva får de?

 1. Etablerte bedrifter som vil investere mer i innovasjon
 2. Seniorer og pensjonister – forklare hvordan verden har endret seg og hvordan fremtiden kanskje blir takket være teknologi (brukere inkludert?)
 3. Internasjonale stjerner innen innovasjon
 4. Politikere – både lokaler og nasjonale
 5. Ulike aktører i en bransje (som kan jobbe sammen) samles for å forstå problemene bedre og finne bedre løsninger. F.eks. Tømrere, elektro, byggindustri får nye ideer seg i mellom (digitaliseringspotensial)
 6. Her er hvor lederne i næringslivet og det offentlige setter av for å få inspirasjon til nytenkning og utvikling
 7. Forskningsdagene skjer samtidig. Årets tema: Miljø, bærekraft og klima. Gjøre noe sammen?
 8. Forskere kommer for å bli inspirert og knytte kontakter
 9. Oppstartsbedrifter
 10. Utdanninsmiljøet: Lærere/forelesere, studenter/elever (de må lære og bli inspirert) – hvordan skape innovative løsninger. Skoleelever på videregående skoler – de som skal ut i verden, og som skal bli fremtidens innovatører

LOKALITETER

Hvor holdes arrangementene som finner sted under innovasjonsuken OPP? Hvilke steder er det viktig at er arrangementer? Hvorfor?

 1. Cornerteateret, bystranden Marineholmen, Slippen Kafe, Havlabben – Marine, VilVite, spenennde uteområde, BI
 2. Solheimsviken, StartupLab
 3. Festivaldag med gangavstand Marineholmen – VilVite – BI _ MCB – Nygårdsparken – stranden
 4. Bedriftsbesøk – der hvor verdiskaping skapes (oppdrettsanleggene, vindmølleparkene, Bontelabo, Kollsnes
 5. Støttet stedene som promoterer innovasjon året rundt. Innovasjonsuken OPP skulle vært en mulighet for stedene til å skinne. Ha så mange arrangementer som mulig på innovasjons hub/labs/incubators på Vestlandet. Stedene trenger støtte ved å gi dem synlighet under uken. Kanskje differansiere dem fra andre lokaliteter?
 6. BergenWorks – the gateway to Skostredet
 7. Legg opp til f.eks. tre «hubs» for at deltagere og publikum enkelt kan komme seg fra A – B – C.
 8. Bybanen – egen vogn med foredrag – gå og av på ulike stasjoner
 9. Kirken som kreativt rom (Bruke lokaler som er tilgjengelig og sentrale)
 10. «Folkefest» på Torgalmenningen og gjøre oss synlig i bybildet

SYNLIGHET

Hvordan er Innovasjonsuken OPP synlig for hele Vestlandet? Hele landet? Hele verden? Hvorfor vet «alle» at det er innovasjonsuken OPP?

 1. Flyshow over byen
 2. OPPover-prisen (Innovasjonspris, kompetansedelingspris)
 3. Facebook, Linkedin, Insta
 4. Flagg på offentlige steder og levende byrom
 5. Banner på offentlige bygg og på bygg i innovasjonsmiljøet
 6. OPP-paraply av god kvalitet som selges i innovasjonsmiljøet i Bergen
 7. Valgår – debatt om innovasjon i OPP-regi
 8. Samarbeide med Nordiske mediedager
 9. Insta «selfie», gruppefoto boot – organisk spredning
 10. Debatter

TEASER

Hvordan ser en teaser for Innovasjonsuken OPP ut? Når er den? Hva er den? Hvorfor?

 1. POP-OPP-maskot eller installasjon med forslagskasse
 2. Videoer om hva som skjedde i fjor og hvem som skal bidra i år
 3. FB, Linkedin, Insta, Snap-annonsering
 4. Teaser-video i åpningsseremoni på studentstedene i august
 5. Flesland – POP-OPP på reisen inn mot sentrum
 6. Idesamler lages av arkitektstudentene - flyttbar, plassering går på rotering
 7. Wasa-stuntet ala Gullbilletten
 8. Innovasjonsbarer og innovasjonsaktiviteter/rebusløp
 9. Teasere – to timers arrangement med pitch fra bedriftene som stiller
 10. Digital møteplass for dem som ønsker å lage noe under OPP

ARRANGØR

Hva gjør Innovasjonsuken OPP for deg som arrangør? Hvorfor er det så bra?

 1. OPP bidrar til at jeg treffer selskaper/mennesker jeg ellers ikke treffer
 2. Forslagskasse/APP – mulig å parre ulike arrangører til felles arrangement om samme temA. Kontaktinformasjon for å evt. kunne inngå samarbeid om type arrangement.
 3. Jeg kan få nye kunder og partnere og treffer andre arrangører
 4. OPP gjør det enkelt å arrangere noe for første gang, eller lage nye arrangementer (fordi de har erfaring, systemer, nettverk)
 5. Reduser terskelen – gjør læringskurven mindre bratt
 6. Får profilering av mitt selskap både før, under og etter arrangement
 7. Besøk i næringsparker – Hva er OPP? Hva kan vi bidra til?
 8. En enkel måte å melde seg som arrangør
 9. Bidra til å synliggjøre arrangører
 10. Kartlegge leverandører og mulige samarbeidspartnere

Har du flere ideer til hva vi kan få til under Innovasjonsuken OPP?

Ta kontakt om du har ideer, tips eller ønsker å gjennomføre arrangementer under Innovasjonsuken OPP. Vi har allerede lagt inn noen arrangement i årets arrangementkalender. Om du ønsker å hente informasjon fra tidligere år kan du også ta en gjennomgang av fjorårets arrangementkalender.