Tilbake til aktuelt

OPPhuset - innovasjonsdistriktets nye møteplass

I september flytter Innovasjonsuken OPP inn i kontorbygget og hallen som ligger midt i landets ledende innovasjonsdistrikt. Vi inviterer alle til å bidra med å skape Vestlandets store innovasjonsfestival 14.-20. september.

- Marinehallen skal bli et midlertidig lavterskel møtested. Vi gleder oss til å lansere første arrangement og aktivitet over sommeren. Innovasjonsuken OPP blir en helt naturlig oppstart av et slikt prosjekt. Vi får nå kickstartet aktivitetene og testet ut potensialet til hallen, forteller Øyvind Ramberg, markedsdirektør GC Rieber Eiendom.

Oppstart under Innovasjonsuken OPP

Bygget huser i dag noen pilotprosjekter og vil fremover kunne tilby flere relevante pop-up-aktiviteter. GC Rieber Eiendom ønsker at innhold og konsept skal utvikle seg over tid for å bli en møteplass for gründere, studenter, næringsliv og kultur.

- Vi merker allerede stor pågang som viser behovet for en ny type møteplass i Bergen. Som historien fra Silicon Valley har vist – store ideer klekkes av og til ut i en garasje, sier Ramberg.

Festivalsjef for Innovasjonsuken OPP, Christina Sundli-Härdig, markedsdirektør i GC Rieber Eiendom Øyvind Ramberg og leder for Team start og skalering i VIS, Hilde Indresøvde på befaring

Fra konsept til lansering

VIS har i samarbeid med GC Rieber Eiendom utarbeidet flere forslag og ideer til bruk av hallen. OPP vil gi en forsmak på hvilke aktiviteter som kan skje i nabolaget.

- Vi har arbeidet tett med GC Rieber Eiendom på områdeutvikling, og det blir veldig spennende å endelig få tatt i bruk hallen. Alt fra workshop, lunsjsamlinger og demorom. Vi har stort engasjement for innovasjonsdistriktet og det skjæringspunktet vi kan få til mellom akademia, forskningsmiljøer, næringsliv og fagmiljøer som er lokalisert her. Og fagfeltet innen alt fra teknologi, hav, helse og energi, forklarer Hilde Indresøvde som er leder for Team Start og Skalering i VIS som er et av Norges største innovasjonsmiljø.

Oppfordring til alle som vil bidra

Innovasjonsuken OPP er en årlig markering og hyllest av skaperkraften vi har på Vestlandet. Festivalen avholdes 14.- 20.september og skal skape aktiviteter og engasjement på hele Vestlandet. I år vil det være en god kombinasjon av digitale arrangementer i tillegg til aktiviteter og møteplasser som er tilrettelagt for oppmøte.

OPP-huset vil være utstyrt med studio og scene for både innspillinger, webinarer og fysiske møteplasser. Både i forkant og under innovasjonsuken.

- Jeg vil oppfordre vestlendinger til å ta kontakt om de ønsker å bidra til årets innovasjonsfestival. Vi vil gjerne ha ideer om alt fra fagfrokoster med studiemiljøene, kunstutstillinger, prototype-presentasjoner, kreative møteplasser, presentasjon av mat- og drikkekonsepter, hackethons, gamingfestivaler, kunnskapsformidling, innovasjonssamtaler med nærlingslivet, kulturopptreden, gategym til byutviklingstenketanker. Vi ønsker at OPPhuset skal være for alle som arbeider med nyskapning, samt alle dem som er nysgjerrig på hva som skapes her på Vestlandet, avslutter Christina Sundli-Härdig, festivalsjef for Innovasjonsuken OPP.

Andreas Grimen fra Bergen kommune, markedssjef Torbjørn Eide i GC Rieber Eiendom og festivalsjef for OPP Christina Sundli-Härdig skal klargjøre for åpningsfest 14.september

OPP-huset skal stå klart i august og huse pop-up-arrangementer, studio og kontor for Innovasjonsuken OPP.

FAKTA:

Innovasjonsuken OPP er en innovasjonsfestival for aktører med kunnskap, kompetanse eller erfaring innen innovasjon og entreprenørskap. Vi skal være en plattform hvor vi presenterer alle aktiviteter og arrangementer som skjer på Vestlandet i løpet av en uke i september. Det skal være en arena for å lære mer om entreprenørskap og forretningsutvikling. OPP skjer i tett samarbeid med partnere fra næringslivet og innovasjonsmiljøene i regionen. Innovasjonsuken OPP 2020 gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge - Vestland, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Impact Hub Bergen, Bergen.Works, STARTUPLAB Sparebanken Vest, DNB og Nordea. OPP vil bli tilpasset myndighetenes gjeldende retningslinjer, og vil dermed være en kombinasjon av digital løsning og arrangementer med tilpasset antall deltagere.

Ta kontakt om dere ønsker å bidra: csu@visinnovasjon.no