Tilbake til aktuelt

Oppkjøring til valg og OPP

Shifter og Innovasjonsuken OPP inviterte til politikerdebatt om satsingen på verdiskaping og entreprenørskap på Vestlandet. Vi trenger kunnskap, kapital og kunder for å lykkes!

Med kun få dager til valget ønsket vi å høre politikerne sine valgløfter til næringslivet og innovasjonsmiljøet på Vestlandet.

Tempo må opp

Festivalsjef, Christina Sundl-Härdig innledet med å vise til Innovasjonstalen hvor Håkon Haugli i Innovasjon Norge viste til undersøkelser at færre unge mennesker ønsker å etablere egen bedrift. Entreprenørskapsaktiviteten i Norge er nå lavere enn i 2019. Til sammenligning har Sverige opplevd en økning. Søkertallene til Innovasjon Norge stuper.

Norge i bunnsjiktet på entreprenørskapsaktivitet

Abelias Omstillingsbarometer som måler omstillingsevnen viser at vi i Norge ikke er ledende på teknologi, kompetanse eller det grønne skiftet. Det vil si at vi reduserer næringslivets konkurranseevne og landets velstand på sikt. Omstillingsbarometeret viser også at Norge ligger helt i bunnsjiktet på faktisk entreprenøraktivitet. Motivasjonen for å starte bedrift er også lavere i Norge sammenlignet med land som USA, Nederland og Sverige.

Bedrifter gi liv i by og land

Helene Frihammer i NHO Vestland ga en status på utfordringene til arbeids- og næringslivet, og hva Vestland trenger:

– Skal vi sikre ei bærekraftig og grønn utvikling og bygge nye verdikjeder og produkt i Vestland, treng vi mange fleire gründarar og oppstartsselskap som kjem seg gjennom «dødens dal» og får tilgang på risikovillig kapital! uttalte hun.

Hun ba lokalpolitikerne som stiller til valg om snakke om viktigheten av å være en næringsvennlig kommune. Hun ga ordet videre til Stine Fiksdal i VIS som fokusert på entreprenørskapsaktivteten på Vestlandet og behovet for 230.000 nye arbeidsplasser.

Kapital, kompetanse og kunder

Fiksdals løsningsforslag var klart: "Kapital, kompetanse og kunder". Et sentralt tema var etableringen av et regionalt tidligfasefond, med både statlige og private midler.

Bergen og Vestland har alle forutsetninger til å lede an kappløpet for en grønn fremtid og et bærekraftig helsevesen. Da trenger vi ikke en ny gründerplan, men en storslått gründersatsing, presiserte Fiksdal.


Politikere til pers

Ti politikere ble invitert til duell:

  • Diane Berbain, SV
  • Bjarte Helland, Industri og næringspartiet
  • Marthe Teigen, Rødt
  • Christine Meyer, Høyre
  • Eigil Knutsen, AP
  • Joel Ystebø, KrF
  • Thomas Flesland, SP
  • Martin V. Jonsterhaug, FrP
  • Per-Arne Larsen, Venstre
  • Christine Henriksen Ødegaard, MDG

Les Lucas Weldeghebriel i Shifter sin oppsummering av politikerdebatten

Kobling av mennesker og kapital

Investor, Agathe Bøe Risa var tilstede på arrangementet. Hun var fornøyd med politikerduellen.

Det er godt å være tilstedet å høre at politikerne nå begynner å forstå hva som trengs, uttalte Agathe Bøe Risa og la til:

Det at politikerne nå melder seg på og vil samarbeide om å finne felles løsninger for å løfte gründer og innovasjonsmiljøet i vår region gjør at jeg bli glad i hjerte! Connect Vest/BAN har i flere år jobbet med å koble mennesker og kapital i regionen for å løfte frem nye selskaper, men tempo og kapitaltilførsel må opp! Håpet og målet er at offentlig sektor vil bevilge kapital til et tidligfasefond i samarbeid med privat kapital, sier Bøe Risa.

Shifter til Vestlandet

Nettavisen Shifter, den ledende publikasjonen som dekker entreprenørskap, teknologi og innovasjon, åpner nå kontor på Vestlandet. Nyansatte Kristine Askvik ledet politikerdebatten.

Veldig kjekt å være i gang som journalist for Shifter i Bergen. Jeg håper publikum ble litt klokere nå i forkant av valget. Samtidig er dette store tema - og vi ble ikke ferdig snakket på en liten time." oppsummerte hun.