Tilbake til aktuelt

OPPkvikker med akademia

– Dagens innovasjonskaffe var veldig engasjerende - og det var superkult for oss studenter å kunne møte utdanningsinstitusjoner på en slik måte og diskutere ting som er viktig for oss i vår hverdag, og ikke minst få til et bra samarbeid, sier Une Newermann i Start Bergen etter å ha deltatt på samling mellom skoler, studenter og aktører som jobber for å tilrettelegge for ung skaperkraft på Vestlandet.

BI hadde tatt oppfordringen med å invitere til et morgenmøte med idémyldring for å konkretisere flere møteplasser og aktiviteter for studenter og næringsliv under Innovasjonsuken OPP.


– Vi ønsker å arrangere en OPPkvikker under Innovasjonsuken OPP. Her ønsker vi selvfølgelig å ha relevante aktører fra næringslivet som kan booste samarbeidet mellom studenter og næringslivet. Vi ønsker gjerne å samle studenter på tvers av skolene, sånn at de også kan bygge broer seg imellom, forteller Leif Marius Hagemoen som er studiekoordinator på BI –campus Bergen.

Møteplasser for studenter og næringsliv

Det ble en god prat om hvordan det kunne lages arrangementer med ulike workshop, hvor studentene, næringslivet og andre kan knytte nettverk og jobbe sammen for å løse en av de største utfordringene her på Vestlandet, noe som går på å synliggjøre det fantastiske næringslivet på Vestlandet og la studenter bli bedre kjent med studentmiljøene.

Reelle problemstillinger

Start Bergen skal arrangere Bergen Brainstorm. Det er et årlig arrangement hvor de samler engasjerte studenter til en to dagers caseløsningskonkurranse. Bedrifter fra næringslivet på Vestlandet leverer relevante caser fra sin bransje, og vil være til stede under arrangementet for å veilede studentene. Arrangementet er åpent for alle Bergens studenter fra alle studiesteder og -retninger.

– Vi i Start Bergen oppfordrer studenter som er interesserte i å bli kjent med næringslivet i regionen, og dets utfordringer og muligheter, til å melde seg på! Ikke bare vil man som student få erfaring med problemløsning, men også få muligheten til å utvide nettverket sitt, forteller Une Newermann i Start Bergen.

Tar roret

Thea Båtevik i GCE Ocean Technology skal arrangere Ocean Young for studenter uken før innovasjonsfestivalen. En møteplass for næringsliv og studenter innen hav- og energi-teknologi.

– Ocean Young er åpnet for alle studenter som er nysgjerrig på å jobbe, skrive oppgave eller ha praksisplass hos bedrifter innen subsea-, energi- og havteknologi, forteller hun.

Under Innovasjonsuken OPP planlegger GCE Ocean Technology et ScaleOPP-event, hvor de har et panel med bedrifter som har gjennomgått suksessfull oppskalering og internasjonalisering.

– Her kan startups og andre små og mellomstore bedrifter bli med for å lære do’s (and dont’s) fra panelet, og få verdifull erfaringsutveksling fra bedrifter som har lykkes i oppskalering, sier Båtevik.

Klima og kunnskapsdeling

Siri Smith som er klima- og bærekraftkoordinator på Høgskulen på Vestlandet (HVL) deltok også på planleggingsmøtet.

Under Innovasjonsuken OPP ønsker hun å legge til rette for en arena ved HVL der gründerbedrifter som jobber spesifikt med problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi eller annet relatert til grønn omstilling møter studenter som er interessert i temaet. Helst tverrfaglig og gjerne utfordre studentene til å pitche mulige løsninger på reelle problemstillinger som gründerne står overfor. Hun mener at det viktig at skoler, elever og næringsliv samarbeider.

– De ulike generasjonen vil stå overfor ulike utfordringer de kommende årene. Det er både viktig med erfarings- og kunnskapsdeling fra de etablerte til de unge, og også deling av nye trender, perspektiv og kunnskap fra de unge til de etablerte. De unge er ikke enda for mye påvirket av samfunn og arbeidsliv og har antakelig en forutsetning for å tenke mer ut av boksen enn de etablerte i næringslivet, sier hun.

Er du student eller jobber i en bedrift som ønsker å jobbe med fremtidens utfordringer? Les mer om Bergen Brainstorm Eller har du lyst til å inspirere ungdommer i videregående skoler? Les mer om innovasjonskickoff med Ungt Entreprenørskap.