Tilbake til aktuelt

OPPkvikker med HVL

Benedicte Meydel, seniorrådgiver HVL Skape og Siri Smith som er klima- og bærekraftkoordinator på Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterte på kunnskapskaffe på HVL. Duoen fikk svare på sommerserien til Innovasjonsuken OPP.

1. Hva ønsker dere å gjøre under OPP?


Benedicte: Å bidra til å løse samfunnsutfordringer med en tverrfaglig tilnærming. Det er gjerne når ulike tankesett møtes at innovasjon skjer!

Siri: Legge til rette for en arena ved HVL der gründerbedrifter som jobber spesifikt med problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi og/ eller annet relatert til grønn omstilling møter studenter som er interessert i temaet. Helst tverrfaglig og gjerne utfordre studentene til å pitche mulige løsninger på reelle problemstillinger som gründerne står overfor.

2. Hva vil dere oppfordre studenter og næringslivet til å gjøre for å få mer kjennskap til innovasjonsmiljøet på Vestlandet?


Benedicte: Prioriter frokostmøter og andre arenaer der det ofte er mange i oppstartsfasen som prøver å bygge nettverk. Å få en fot innenfor innovasjonsmiljøene er gull verdt som jobbsøkende, enten man søker utelukkende på slike typer jobber eller i etablert næringsliv.

Siri: Arrangere felles møteplasser, koble sosialt og faglig. Mulig å få til en digital «Tinderløsning» for studenter og næringsliv basert på fag/ interesse/ utfordringer?

3. Hvorfor er det viktig at skoler, elever og næringslivet samarbeider?


Benedicte: Uten samarbeid blir det fort «silo-tenking», og det fungerer ikke når man i det store og hele er en del av et fellesskap. Skal vi lykkes med hensiktsmessige jobber og god kunnskapsutbytte er et slikt samarbeid essensielt.

Siri: De ulike generasjonen vil stå overfor ulike utfordringer de kommende årene. Det er både viktig med erfarings- og kunnskapsdeling fra de etablerte til de unge, og også deling av nye trender, perspektiv og kunnskap fra de unge til de etablerte. De unge er ikke enda for mye påvirket av samfunn og arbeidsliv og har antakelig en forutsetning for å tenke mer ut av boksen enn de etablerte i næringslivet. Men er etablert næringsliv rigget for radikale ideer/ innovasjoner?

4. Hvilke tema ønsker dere mer fokus/kunnskapsdeling om?

Benedicte: Ansvarlig innovasjon. Innovasjon er et «buzzword» som ikke alltid bunner i et ønske om positive effekter på miljø eller samfunn. Å ha fokus på prosesser som legger til rette for ansvarlig innovasjon burde være et selvskrevet fundament innen nytenking.


Siri: Hvordan kan vi, og gjerne eksempler på at ulike (fag)bakgrunner, kan være nøkkel for samarbeid og løsningsforslag på wicked problems/ floker innen det grønne skiftet/ bærekraftig utvikling? Gjerne sirkulærøkonomi, og/ eller energiutfordringer som case.