Tilbake til aktuelt

OPPnå innovasjonskraft

19.september starter innovasjonsuken OPP. Samme dag lanseres Innovasjonsmeldingen som har tatt pulsen på innovasjonskraften til ulike selskaper. På arrangementet, "OPPnå innovasjonskraft" samler vi virksomheter som har hatt suksess, slik at vi alle kan lære av dem.

"Under Innovasjonsuken OPP vil du få OPPleve det store mangfoldet i vårt innovasjonssystem på over 40 arrangementer. Du kan få treffe inspirerende mennesker i ulike deler av vårt næringsliv som er OPPtatt av innovasjon og entreprenørskap, og bli OPPdatert om hvordan ulike aktører kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk. Vi i Innovasjon Norge satser på innovative gründere og etablerte bedrifter som fokuserer på å utvikle nye, bærekraftige løsninger. Vår rolle er å bistå kunder som både kan løse samfunnsutfordringer og samtidig skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og øke vår eksport. For å lykkes med dette er samarbeid og samhandling utrolig viktig. Derfor arrangerer vi Innovasjonsuken OPP!

Vi gleder oss til å kickstarte Innovasjonsfestivalen her i storstuen på Media City Bergen" sier Rolf Sørland i Innovasjon Norge som også er styringsgruppeleder for innovasjonsuken OPP.

Selskaper og verden i endring

Arrangementet, «OPPnå innovasjonskraft» setter søkelyset på norske virksomheters evne og vilje til å møte en verden i rask endring. Her får du mulighet til å høre fra ledere i Sparebanken Vest, Gjensidige, PwC og Eviny for å lære mer om hvordan de jobber med innovasjon. Etter lansering av Innovasjonsmeldingen 2022 er ledere invitert til dialog rundt dagens innovasjonskraften og hvor vi legger målet for de neste årene.

"Innovasjonsmeldingen fra 2019 viser at det var laber innovasjonskraft i norske bedrifter. Under Innovasjonsuken OPPs åpningsdag lanserer vi Innovasjonsmeldingen for 2022. Da får vi tatt pulsen på hva som har skjedd i virksomheter på innovasjonsfronten siden sist. 19.september har vi invitert store, ledende selskaper for å lære hvordan de arbeider med innovasjon. Og ikke minst - hvilken rolle kapitalen har for at vi skal lykkes!" Silje Vallestad som har vært en av intiativtakerne til arrangementet.

Samhandling for å lykkes

Arrangementet er for ledere av etablerte selskaper, og alle som er interessert i innovasjon. PwC har invitert ledere fra ulike bransjer og selskaper for å dele sine erfaringer. For å skape innovasjonskraft må det arbeides på nye måter.

«Innovasjonskraft er nøkkelen til å vinne kundene og til å lykkes med grønn omstilling. Vi kan ikke lenger gjøre det vi alltid har gjort og vi kan ikke gjøre det alene. For å skape innovasjonskraft må vi jobbe sammen på nye måter, på tvers av selskaper og på tvers av sektorer. Dette vil vi sammen med gode samarbeidspartnere på Vestlandet sette fokus på under første dag av Innovasjonsuken OPP.», Christina Gytre, teamleder design og innovasjon i PwC Bergen

En uke fylt med fag og mingling


"Endelig er vi klar for fysisk innovasjonsfestival igjen! Vi skal fylle hele Vestlandet med relevante møteplasser for kunnskapsdeling og inspirasjon. Sammen med solide og engasjerte støttespillere skal vi løfte opp og vise frem spennende innovasjonsprosjekter, dyktige foredragsholdere og skape arenaer hvor gründere, investorer og næringslivsaktører skal kunne danne nye relasjoner. Hold av datoen 19.-25.september for vi har over 40 arrangementer, så her skal det være noe for alle som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap. », festivalsjef Christina Sundli-Härdig