Tilbake til aktuelt

OPPned i 2024

Styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP hatt innledende møte, og er klar for å mobilisere til Vestlandets store innovasjonsfestival.

Innovasjonsuken OPP 2024 starter 16.september, og det hele sparkes i gang med et kick-off-arrangement på Vestlandshuset i mai. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å være arrangør under Vestlandets innovasjonsfestival.

- Nå er vi gang med årets OPP 2024. En innovasjonsfestival for hele Vestland. I år er hovedtemaet OPPned. Kan vi snu opp ned på regionen og måten vi samhandler på? Vi invitere deg med på å tenke annerledes og nytt når det gjelder møteplasser, innhold, deltakere, de som får sceneplass og måten vi deler på, forteller Hilde Indresøvde i VIS.

Innovasjonsuken OPP skal skape en arena for samarbeid, samhandling og kunnskapsdeling mellom ulike aktører i innovasjonsmiljøet på Vestlandet.

Kick-off-arrangementet vil bestå av en rekke foredrag og presentasjoner av ulike arrangører for Innovasjonsuken OPP 2024 som er gode eksempler på årets tema som er: OPPned.

- Skaparkrafta i Vestland er sterk og i generasjonar har vi løyst utfordringane når vi har møtt dei. Framtida byr på fleire utfordringar. Korleis skal vi skape saman i denne nye ustabile tida? Tida er inne til å tenke nytt og snu OPPned på ting. Vi treng gründerar, innovasjon, nye idear og nye stemmer. Innovasjonsuken OPP gir inspirasjon og kunnskap til alle som har en gründerar i magen og alle andre som vil samarbeida om løysingar for framtida. I år snur vi OPPned på mykje. Kva ville du snudd OPPned? Vi gleder oss til kick-off for Innovasjonsuken på Vestlandhuset den 8.mai! Håpar å sjå deg der! sier Heidi Bjønnes Larsen i Vestland fylkeskommune som er årets styringsgruppeleder for Vestlandets innovasjonsfestival.

Innovasjonsuken OPP 2024 arrangeres av Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Innovasjon Norge, VIS innovasjon i tett samarbeid med innovasjonsmiljøet på Vestlandet og flere støttespillere som DNB, PwC, GC Rieber Eiendom, Agenda Vestlandet og Sparebanken Vest.

- Vil du ha hjelp til å pønske ut luddie konsepter, finne samarbeidspartnere eller få mer informasjon om årets innovasjonsfestival? Da er det bare til å ta kontakt, oppfordrer årets innovasjonsfestivalsjef, Christina Sundli-Härdig.