Tilbake til aktuelt

Pushe for økt tempo og innovasjon

Nå verden er i omstilling kreves det hurtig respons. Da er både tempo og samarbeid nøkkelord. Rolf Sørland i Innovasjon Norge og styreleder i Innovasjonsuken OPP, deler sine tanker om årets innovasjonsfestival.

Mandag 18.september sparkes Innovasjonsuken OPP i gang med en åpningskonferanse som har fått tittelen «Få OPP tempo i innovasjon gjennom samarbeid». PwC og Innovasjon Norge og resten av teamet i Innovasjonsuken OPP samler til åpningsarrangement på Media City Bergen.

"Vår hovedambisjon er å øke innovasjonshastigheten," forteller Rolf. "Vi vil oppnå dette ved å fremheve suksesshistorier som er et direkte resultat av samarbeid."

Innovasjon Norge skal også arrangere lunsjseminar om internasjonal vekst og eksport, i samarbeid med Vestland fylkeskommune, og flere webseminarer om oppstartfinansiering, bærekraft og IPR er også på agendaen.

Årets tema for festivalen er tempo. Hvorfor er det viktig med tempo?

"Behovet for å skape et mer bærekraftig samfunn er enormt, og tiden er avgjørende," svarer Rolf. Innovasjon Norge står klart til å tilby både kapital og kunnskap til startups og SMB-er som ser denne utfordringen som en strategisk mulighet. Spesielt de som baserer sin forretningsmodell på bærekraftige løsninger og har ambisjoner om internasjonal vekst.

Rolf Sørland avslutter med følgende råd: "Innovasjonsuken OPP er en gylden mulighet til å dykke dypere inn i mangfoldet av innovasjon og entreprenørskap i Vestland. Utnytt denne sjansen til å utvide nettverket ditt, øk kunnskapen din, og la deg inspirere til å pushe for økt tempo og innovasjon."