Tilbake til aktuelt

PwC stepper OPP på årets innovasjonsfestival

OPP er en årlig feiring av innovasjon og entreprenørskap i tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere på Vestlandet. PwC går inn som strategisk samarbeidspartner når festivalen endelig kan bli fysisk igjen. Vi har spurt Andre Kopperud Gill, partner i PwC Consulting om hva vi kan glede oss til under årets OPP.

1. Hvorfor ønsker PwC å være partner av Innovasjonsuken OPP?

Vestlandet og Norge står ovenfor store omstillinger i tiden fremover. For å lykkes med nye satsinger og større endringer er innovasjon helt sentralt, men det krever at selskaper må bygge langt sterkere innovasjonskraft enn de har i dag. Dette gjelder alt fra målene man setter, til hvordan man bygger den rette kulturen internt, og hvordan man jobber med økosystemet. Innovasjon krever tverrfaglighet og i økende grad at man bygger nettverk og jobber med partnere.

PwC ønsker å skape innsikt og kunnskap om hva denne utviklingen betyr for store og etablerte selskap. Vi ser på OPP som en fantastisk plattform for regionen, og er stolte av å være partner og vil engasjere oss aktivt.

2. Hvilke satsinger på Vestlandet synes du fortjener mer OPPmerksomhet?

For å lykkes med omstillingen i Vestland er det behov for store mengder fornybar energi. Dette vil kunne bidra til en overgang fra fossilt til elektrisk for etablert industri, men fornybar energi er også en sentral forutsetning for ny industri som bygges. Vi synes fornybar er en bransje som fortjener oppmerksomhet både på kort og lang sikt. I det korte bildet skjer det mye spennende innen biogass/annen bruk av bio-materiell som burde få mer OPPmerksomhet siden det er korte tidslinjer for realisering. Suksesshistorier bidrar til økt fart og motivasjon! Når vi jobber sammen og heier på hverandre blir vi enda bedre!

3. Hva håper du å OPPleve under Vestlandets innovasjonsfestival?

Vi håper at selskap fokuserer på å lære av hverandre - både hva andre gjør som er smart, men også forstår at samarbeid er vesentlig for å skape suksess. Flere ledd i verdikjedene må jobbe sammen for å øke hastigheten i tiden fremover.

Under OPP skal vi arrangere event som fokuserer på innovasjonskraft og investeringer i større virksomheter. Vi opplever stor pågang fra etablerte selskaper som nå legger ut på sine innovasjonsreiser og søker inspirasjon og læring. Dette håper vi å kunne tilby! Holdt av mandag 19. September, for da settes søkelyset på Corporate Innovation.