Tilbake til aktuelt

Skaper verdi med teknologi

Kantega retter kursen mot en fremtid der teknologi og innovasjon driver fremgang. Med deres team av eksperter kombinerer de teknisk kunnskap og kreativitet for å levere IT-løsninger som brukerne elsker. Under OPP har Kantega et klart mål: å fremme datadrevet innovasjon og bygge TEMPO på tvers av bransjer.

Matnyttig frokostmøte

Under Innovasjonsuken OPP arrangerer Kantega et frokostmøte som fokuserer på datadrevet innovasjon.

– Arrangementet er en gylden mulighet for ulike aktører til å dele sin kunnskap og erfaring, samt å lære av hverandre. Hovedformålet er å akselerere TEMPOET i innovasjon på tvers av bransjer, forteller Audhild Kårstad i Kantega.

De ønsker å gi deltakerne nyttige råd og innsikt om hvordan man kan komme i gang med datadrevet innovasjon i egen bedrift, samt belyse de potensielle fallgruvene man kan unngå ved å lære av andres erfaringer.

Sammen skaper vi mer

Kantega mener at det er essensielt for næringslivsaktører og studenter på Vestlandet å forstå at når flere drar i samme retning, skapes det enda mer verdi.

– Gjennom lytting, læring og deling av erfaringer og data, kan vi begynne å se konturene av hva fremtiden bringer. Ved å samarbeide og dele kunnskap kan vi skape en sterkere, mer innovativ fremtid sammen, fortsetter Kårstad.

TEMPO: Nøkkelen til fremgang

Ved å fremme samarbeid, kunnskapsdeling og felles innsats, kan de skape et miljø der innovasjon og fremskritt oppstår raskere.

– Vi ønsker å sette fokus på datadrevet innovasjon under Innovasjonsuken OPP, der deling av kunnskap og samarbeid er i sentrum. I Kantega vet vi at TEMPO kommer når flere drar i samme retning, avslutter Kårstad.

Meld deg på arrangementet, "Veien til suksess med datadrevet innovasjon"