Tilbake til aktuelt

Sparker i gang Innovasjonsuken OPP i Førde

I Innovasjonstalen 2019 i Førde 19. juni, er tema hva som trengs for at flere små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet skal vokse og skape store verdier. Like etter har vi workshop for å planlegge hvordan vi skal lage arrangementer for hele det nye Vestlandsfylket under Innovasjonsuken OPP i september.

Vil vise omverden hva som skjer på Vestlandet

Innovasjonsuken OPP er en årlig festival for innovasjon og entreprenørskap som vi for første gang skal markere i vår del av det nye Vestlandsfylket.

- Innovasjonsuken OPP er viktig for å sette innovasjon og entreprenørskap på agendaen i Vestland. Det skjer mye spennende i regionen vår som vi både må bli flinkere å dele med hverandre og vise omverden at faktisk skjer. Innovasjon Norge skal være en aktiv part med flere arrangement denne uken, både i bygd og by, forteller Kristine Kopperud Timberlid i Innovasjon Norge.

Viktig arena for nettverk og kunnskapsdeling

Innovasjonsuken er en utrolig god anledning for gründere til å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Det er også en veldig viktig arena for å bygge nettverk.

- Vi er veldig fornøyd med at det opprettes arrangement utenfor Bergen også, for det er så utrolig mye spennende som skjer ute i distriktene, sier Per Arve Frøyen i Innovasjon Norge som har arbeidet med Innovasjonsuken OPP siden oppstart.

Per Arve Frøyen har vært en viktig pådriver for å arrangementer på hele Vestlandet

Ideer til årets innovasjonsfestival

Det blir kick-off på PEAK Sunnfjord 19.juni kl 13-14.30. Vi skal presenterer Innovasjonsuken OPP, dele erfaringer fra tidligere år og ha idemyldring på hvor vi skal ha arrangementer, hvem som skal bidra og hvilke tema vi skal ta for oss.

Innledningsvis blir det presentasjon fra Hjørdis Vik i Gründersenteret, Kåre Bottolfsen i TicketCo og Gro Dyrnes fra Innovasjon Norge sitt kontor i San Fransisco. Christina Sundli-Härdig fra VIS og Innovasjonsuken OPP vil lede idemyldringen. Håper å se deg der.

Innovasjonstalen 2019 - Kultur for vekst