Tilbake til aktuelt

STOR dag innen helseinnovasjon

Onsdag er det en stor dag innen helseinnovasjon. Det vil være tre forskjellige arrangementer Helse 2030: Bergen navigerer mot ny helsenæring, Kreftomsorg for fremtiden og kick off for et initiativ for eksportsatsing på helsenæring.

Onsdag 12.juni gjennomføres tre forskjellige arrangementer:

1. Helse 2030: Bergen navigerer mot ny helsenæring - Bergen Næringsråd


Bergens Næringsråd arrangerer et frokostseminar om hvordan Bergen kan navigere mot ny helsenæring. Spørsmål som: hvordan tilrettelegge for bedre offentlig- privat samarbeid innen helse og hvordan gi private aktører et sterkt hjemmemarked for å ekspandere globalt? blir diskuter av paneldeltakerne Gøril Bjerkan (LO), Eivind Hansen (Helse Bergen), Monica Mæland (Bergen Næringsråd), Øystein Sørhaug (innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet NHO/KS) og Marte Joan Monstad (byråd for eldre, helse og omsorg – FrP).

Mer info finner du:

kl 8.00-12.15 på Grand i Bergen (EITRI, DNB BNR): Helse 2030: Bergen navigerer mot ny helsenæring - Bergen Næringsråd (bergen-chamber.no)

2. Kreftomsorg for fremtiden - NSCC

Norwegian Smart Cluster arrangerer et nettverksarrangement for kreftrelevant forskning og innovasjon og omsorgstjenester. Her møter du aktører fra kommuner og forskningsinstitusjoner. Arrangementet vil gi deg muligheten til å knytte kontakter og utforske samarbeidsmuligheter for prosjektsøknader til Forskningsrådets utlysning.

Mer info finner du her:

kl 13.00 – 14.00 digitalt (Kreftforeningen, NSCC): Kreftomsorg for fremtiden - NSCC (smartcarecluster.no)

3. Join the kickoff for the health and life science export initiative - Business Norway

Business Norway arrangerer kick off innen helse og life science. Der de vil utfordre bedrifter og interessenter til å identifisere styrker, de globale helseutfordringene, hva som skal til for å lykkes, og hva næringslivet selv må bidra med for å få fart på satsingen. Etter introduksjonen vil det være en panelsamtale med sentrale aktører i helse- og life science-bransjen.


Mer info finner du her:

kl 14.30 – 15.30 digitalt: Join the kickoff for the health and life science export initiative (businessnorway.com)