Tilbake til aktuelt

Studenter løser fremtidens problemer

Studentorganisasjonen, Start Bergen arrangerer Bergen Brainstorm under Innovasjonsuken OPP. De skal finne løsninger på fremtidens problemer, og har inngått samarbeid med Eviny, Lyse og Shell. Årets tema er grønn omstilling.

"Vi kan med glede kunngjøre at årets caseholdere er Eviny, Shell og Lyse. Disse selskapene jobber for en grønnere fremtid, og ønsker studentenes perspektiv på deres dagsaktuelle problemer", sier Espen Lerum Bondevik som er leder for Start Bergen.

Søker engasjerte studenter

Bergen Brainstorm er en tverrfaglig, todagers case-konkurranse for alle studenter i Bergensområdet. Deltagerne kan forvente en morsom, inspirerende og kompetansehevende helg, hvor man jobber kreativt og analytisk i grupper for å finne den beste løsningen på casene. Gruppene skal på slutten av arrangementet presentere løsningen, og vil da ha muligheten til å vinne pengepremier.

Skaper løsninger for fremtiden

Det er et konsortium som består av tre selskap - Eviny, Shell og Lyse som er caseholdere til årets Bergen Brainstorm:

"Vi vil utfordra eit innovativt studentmiljø til å hjelpa oss med å utvikla smarte løysingar for framtida. Vi skal leva i god sameksistens med andre næringar. Det skal både gi lønsame arbeidsplassar og fornybar energi. Vårt håp er at Bergen Brainstorm kan ta oss eit lite steg mot dette målet", sier Niclas Forsberg og Arne Andreas Riisnes.

Tverrfaglig studentmiljø

"Start Bergen og Bergen Brainstorm er for deg for deg som har ei grunder-spire, eller interesse for innovasjon og entreprenørskap. Start Bergen skaper spennende muligheter for studenter, og bygger bro mellom studenter, startup-miljøet og næringslivet. Vi har et sosialt, engasjerande og tverrfagleg miljø med studenter fra Høgskulen på Vestlandet HVL, Universitetet i Bergen, BI Norwegian Business School, Høyskolen Kristiania og NHH Norwegian School of Economics" sier Espen Lerum Bondevik og oppfordrer Vestlandets studenter til å melde seg på årets arrangement.