Tilbake til aktuelt

Tidenes innovasjonsfestival

Under Innovasjonsuken OPP har vi blitt kjent med Vestlandets iherdige studenter, inspirerende gründere, engasjerte investorer, handlekraftige næringslivsaktører og et pulserende innovasjonsmiljø.

Festivalgjengerne har blitt kjent med nye bransjer, kunnskapsrike fagpersoner og nytenkende selskaper.

- Det var en utrolig flott opplevelse å endelig igjen kunne fylle hele Vestland med fysiske arrangementer. Innovasjonsfestivalen hadde et stort mangfold med en flott miks av både velkjente og noen helt nye programposter som åpningskonferansen, Innovasjonsdag i Sogn og Demo Day Vestland. Det var et overordnet mål å sette fokus på bærekraft og gi konkrete eksempler på hvordan vi rigger Vestland for grønn omstilling. I år ble det en veldig god kobling med Grøn region Vestland, sier Rolf Sørland, styringsgruppeleder for Innovasjonsuken OPP.

Kobling med viktig satsing på Vestlandet

I løpet av de 50 ulike arrangementene har Grøn region Vestland vært en "grønn tråd" gjennom hele innovasjonsfestivalen.


"Erfaringene med å koble Grøn region Vestland var veldig positivt, og det var en god tråd i programmet" forteller Lasse Kolbjørn Hansen, hubkoordinator for Grøn region Vestland. Han deltok også på rundreise for å lage videoproduksjon, OPPtur som dokumenterte noe av det viktige arbeidet som skjer i de ulike hubene på Vestlandet.

Øke innovasjonskraften på Vestlandet

I løpet av de neste åtte årene skal Vestland mer enn halvere utslippene, skaffe 24 000 nye arbeidsplasser, sikre 75 mrd i verdiskaping og 40 mrd i økt eksport. Nytenking og innovasjon vil være viktig for næringslivet på Vestlandet. PwC lanserte Innovasjonsmeldingen under åpningsarrangementet. Rapporten har kartlagt innovasjonskraften til norske selskaper. Andre Gill, Partner i PwC Bergen sa:

«Vestlandet og Norge står overfor store omstillinger i tiden som kommer. Skal vi nå klimamålene som er satt, må produksjon og bruk av fornybar kraft opp, samtidig som vi evner å etablere nye grønne arbeidsplasser i nye industrier. For å lykkes med nye satsinger og større endringer er innovasjon helt sentralt. Det krever at selskaper må bygge langt sterkere innovasjonskraft enn de har i dag. Vi trenger et kvantesprang»

Matching av gründere og investorer

Ove Gjelsvik i VIS og Connect Vest var prosjektleder for ett av arrangementene under OPP. På Demo Day Vestland skulle 28 investorklare oppstartsbedrifter presenterte seg for over 100 investorer. Han sier hva vi kan oppnå ved hjelp av økt samarbeid og samhandling på Vestlandet:

"Bedre infrastruktur, økt kompetanse og høyere kvalitet på tjenester som leverer og finansierer nye innovasjonsprosjekter og grønn omstilling. Da økes sannsynligheten for flere suksessfulle startup ut i den store verden, økt verdiskapning og mange nye arbeidsplasser!"

Få flere inn på gründersporet

DNB arrangerte for syvende år på rad, DNB NXT. En arena for gründere, vekstselskaper, investorer og etablert næringsliv. Årets tema var, Redefining Growth.

Marianne Wik Sætre, regionbanksjef i DNB skrev kronikk i BA etter arrangementet: 

«Historisk få unge vil bli gründere. I 2021 ville kun 1,5 prosent av unge mellom 18 og 24 år starte ny bedrift. Vi må spørre oss selv, hvorfor velger så mange å ikke starte en bedrift? Unge mennesker i dag satser og våger, men hvorfor klarer vi ikke å lede inn flere på gründersporet?»

Trapper OPP

Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Bergen kommune og VIS har allerede startet arbeidet med å mobilisere for neste års innovasjonsfestival.

- Innovasjonsuken OPP har gjennom årene utviklet seg fra å være en festival i Bergen til å være relevant for hele Vestland. Takket være gode samarbeidspartnere i innovasjonsmiljøet og næringslivet har vi skapt relevant innhold og konsepter som vi skal videreføre for 2023. Vi starter nå arbeidet med å rigge for neste års festival som skal avholdes 18.-24.september. Så det er bare til å holde av datoen og melde inn ønsker om relevante kunnskapsarena, spennende tematikker og viktige møteplasser, oppfordrer Hilde Indresøvde i VIS.


Vil du bli bedre kjent med Grøn region Vestland? Se videoserien OPPtur

Her er en sniktitt av alt som skjedde under Innovasjonsuken OPP 2022