Tilbake til aktuelt

Unge vil få opp tempo i grønn omstilling

Drivhuset er en konferanse for studenter og næringslivet som skal inspirerer flere unge til å ta del i å få opp tempo i grønn omstilling. Vi pratet med Martina Olsen Vingsgård som er prosjektleder for årets konferanse.

1. Hva arrangerer dere i forbindelse med OPP?

Drivhuset 2023 går av stabelen 14. september! Formålet med konferansen er å skape en uformell møteplass mellom studenter og næringslivet, hvor vi legger til rette for en faglig arena som diskuterer næringslivets kanskje mest aktuelle tema nå – nemlig bærekraft. For oss er det viktig at konferansen engasjerer og inspirerer unge i den grønne omstillingen som skjer i næringslivet i dag, og derfor har vi kombinert faglig tyngde med networking i en uformell setting. ¼ av 200 deltagere fra konferansen vil være representanter fra forskjellige selskap som i hovedsak holder til her i Bergen.

Studenter fra hele Bergen er velkommen til å delta!

2. Hva er studenter opptatt av om dagen?

En nylig undersøkelse gjort av NHO viser at unge i dag er mest bekymret for jobbmuligheter og egen økonomi, og at vi ser en dalende trend i bekymringen for klimaendringene. Vi tror at det er en sammenheng mellom det man bekymrer seg for, og det man engasjerer seg for. Derfor er bakgrunnen for årets tema «næringslivets behov for grønn omstilling». Her knytter vi klimaproblematikken direkte mot næringslivet, og fokuserer gjennomgående på hvordan omstillingen i næringslivet i dag vil påvirke deg som arbeidstaker fremover. Ved å kombinere et allerede engasjement for jobbmuligheter, med et dalende engasjement knyttet til grønn omstilling, håper vi at dette vil kunne bidra til at studentene som deltar på konferansen vil sitte igjen med en uredd og engasjert holdning til klimautfordringene som skjer i næringslivet i dag.

3. Hvorfor er det viktig med tempo?

Grunnen til at det er viktig med tempo når det kommer til grønn omstilling i næringslivet i dag er fordi det stilles krav både fra forbrukere og investorer. «Fra vegring til vinning» er slagordet for konferansen i år. I dette ligger det at bedrifter tidligere har vegret seg mot å investere i bærekraftige løsninger, men at de nå ikke har noe valg lengre for å sikre lønnsomhet/vinning på sikt. Ved å arrangere en slik konferanse håper vi at vi inspirerer flere unge til å ta del i å få opp tempo i grønn omstilling i næringslivet fremover.

Info og påmelding til Drivhuset 2023