Tilbake til aktuelt

Unike møteplasser i vest

Christian Erichsen er grunnlegger av Bergen.Works. I vår sommerserie spør vi hva folk bør OPPdage, OPPleve og OPPnå på Vestlandet. Erichsen er nestemann ut.

1. Hva bør folk OPPleve på Vestlandet?

Vel, som gammel skipper må jeg si vestlandets skjærgård. Det finnes ingen vakrere plass en fjorder, fjell og skjærgård.

2. Hva anbefaler du verden/ Norge skal OPPdage på Vestlandet?

Ut over Fjorder, Fjell og Skjærgård mener jeg alle som er nysgjerrig på oppstartsmiljøet i Norge må besøke Startup Extreme. Her har StartupNorway klart å sette Norge på kartet internasjonalt, gjennom en internasjonal startup/business-konferanse som avholdes på vakre Voss hver sommer i juni. Arrangementet avholdes i samarbeid med Ekstremsportveko. Det er et helt unikt arrangement som kombinierer business og ekstremsport

3, Hva synes du Vestlandet skal OPPnå?

Vestlandet må samarbeide med resten av landet om et felles innovasjonsøkosystem. Vi må også få på plass strukturer (kapital/kompetanse/nettverk) som viser at vi er i stand til å ta et selskap fra fødsel til vekst. Vi har fått på plass gode strukturer og kompetanse for tidligfase, men mangler vekstkapital. Vi må få til å kunne løfte selskaper til de første større finansielle vekst rundene.

Christian Erichsen er begeistret for Vestlandets skjærgård